wide_fullhd_15921891138_c92389d103_o

Học bổng Die Presse mới cho chương trình MSc “ Công nghệ môi trường và Quan hệ quốc tế” được trao bởi Đại học TU Wien ở Áo. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế

Mục đích của sự phát triển bền vững có thể đạt được nếu những người đưa ra quyết định loại bỏ nền giáo dục toàn diện

Trong những năm gần đây, thách thức về môi trường đã đạt đến một cấp độ cấp bách mới ở các địa phương, khu vực và toàn cầu. Cụ thể hơn, vấn đề về việc bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên môi trường đã trở thành một vấn đề quan trọng. Điều này làm tăng nhu cầu lên những nhà đưa ra quyết định, người có kiến thức rộng và hiểu biết về chính trị, luật pháp, kinh tế và vấn đề kỹ thuật. Những người quan tâm, dù là đại diện của bộ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân, đều phải đối phó với những câu hỏi liên quan đến môi trường đnag tăng cao hiện nay

 • Bậc học: Học bổng dành cho những sinh viên theo đuổi chương trình MSc
 • Môn học: Học bổng dành cho khóa “Công nghệ môi trường và quan hệ quốc tế”
 • Giá trị học bổng: Tờ báo “Die Presse” sẽ trao học bổng trị giá 13,300 EUR năm nay, vì vậy đóng góp gián tiếp về giải pháp cho vấn đề môi trường ở cấp quốc tế
 • Quốc tich: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế
 • Số lượng học bổng: không xác định
 • Học bổng có thể được nhận tại Áo

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:  Ứng viên phải đạt được những yêu cầu sau

Yêu cầu nhập học là bằng tú tài, bằng thạc sĩ, hoặc một bằng quốc tế được công nhân ở bất kỳ lĩnh vực nào

Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt là yêu cầu tiên quyết. Những sinh viên không phải người dân bản địa phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng. Những chứng chỉ sau được công nhận

 • Bằng giỏi tiếng Anh
 • CPE
 • IELTS (tối thiểu 7.0)
 • TOEFL (tối thiểu 627 điểm viết hoặc 263 điểm (thi máy tính) hoặc 106 điểm (thi internet))

Tiêu chí lựa chọn

Quá trình lựa chọn rất cạnh tranh, mục đích của nó là chọn ra ứng viên xuất sắc dựa vào các tiêu chí có thể đo lường khả năng của ứng viên như một sinh viên, quản lý, và nhà lãnh đạo

 • Kinh nghiệm học thuật trong quá khứ, với sự tập trung vào các nghiên cứu gần đây. Khả năng trí tuệ chung
 • Mô tả khả năng để đưa ra khả năng chịu trách nhiệm và đạt được kết quả, khi đánh giá qua loại, cấp độ, và số kinh nghiệm làm việc
 • Nhận định cá nhân về mục tiêu, thách thức và kinh nghiệm

Yêu cầu tiếng Anh: Ngôn ngữ làm việc tại học viện ngoại giao là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Nếu tài liệu của ứng viên không được viết trong những ngôn ngữ này, hãy đảm bảo đính kèm bản dịch công chứng với đơn ứng tuyển

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 18/2/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Quá trình ứng tuyển trực tuyến

 1. Đăng ký
 2. Điền đơn ứng tuyển trực tuyến và tải lên CV
 1. Tải bản copy của những tài liệu sau đây đến văn phỏng đăng ký DA: những tài liệu này (2 bản – ngoại trừ thư giới thiệu) nộp trước 15/3/2019
 • CV
 • Thư bày tỏ nguyện vọng
 • Bằng chứng về khả năng tiếng Anh
 • Bằng đại học
 • Bảng điểm
 • Bằng trung học
 • Bản photo hộ chiếu
 • Ảnh (kích cỡ hộ chiếu)
 • Hai thư giới thiệu.

Phải được nộp bởi người giới thiệu trong phong bìa niêm phong

Hoặc được nộp trực tiếp bởi người giới thiệu đến cô Genny Chiarando qua thư

Ứng viên quan tâm đến học bổng vui lòng gửi tài liệu ứng tuyển (CV và một thư bày tỏ nguyện vọng) bằng tiếng Anh tới stipendium(at)diepresse.com trước 18/2/2019. Học bổng sẽ được trao bởi hội đồng chuyên gia. 13,300 EUR sẽ được trả vào học bổng. Không có sự truy đòi pháp lý; người chiến thắng sẽ được thông báo

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: