169983_hero

Đại học Kettering thông báo học bổng sinh viên quốc tế Merit và học bổng toàn cầu Kettering. Chương trình học bổng dành cho tất cả các ứng viên quốc tế và được tự động xem xét khi nhập học cho học bổng thường niên tại Đại học Kettering.

Các ứng viên đủ điều kiện cho học bổng dựa trên điểm SAT và ACT. Không có đơn ứng tuyển đặc biệt. Học bổng có giá trị $3,500 – $17,500 USD. Hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 8/3/2019

Kettering University delivers an education that couples theory and practice well than any institution in the world. It has an extraordinary ability to attract top talent, whether it’s award-winning students or world-class faculty.

Đại học Kettering cấp một nền giáo dục mà lý thuyết và thực hành đi đôi tốt hơn bất kỳ một tổ chức giáo dục nào trên thế giới. Trường có một khả năng đặc biệt nhằm thu hút những tài năng hàng đầu, cho dù đó là sinh viên đoạt giải thưởng hay giảng viên đẳng cấp thế giới.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Trình độ Cử nhân
 • Ngành học: Học bổng dành cho nghiên cứu Cử nhân
 • Giá trị học bổng: Học bổng Merit quốc ttrị giá : $3,500 – $17,500 USD, Học bổng Kettering World trị giá $3,500 – $14,000 USD
 • Số lượng học bổng: Rất nhiều học bổng có sẵn
 • Đối tượng: Ứng viên quốc tế
 • Học bổng có giá trị tại Flint, thành phố lớn nhất và là trụ sở của quốc gia Genesee, Michigan, Hoa Kỳ

Yêu cầu:

Điều kiện học bổng:

Học bổng quốc tế Merit:

 • Tất cả các ứng viên quốc tế phải là sinh viên năm nhất nếu ứng tuyển học bổng này
 • Các ứng viên đủ điều kiện dựa trên điểm SAT và ACT
 • Học bổng này không thể kết hợp với học bổng toàn cầu nhưng có thể kết hợp với chương trình học bổng loại giỏi cho sinh viên năm nhất.

Học bổng toàn cầu Kettering:

 • Tất cả các ứng viên quốc tế được tự động xem xét khi đăng ký học bổng thường niên này.
 • Không có đơn ứng tuyển đặt cách riêng biệt. Học bổng toàn cầu Ketterring không thể kết hợp được với học bổng Merit nhưng có thể kết hợp với chương trình học bổng loại giỏi cho sinh viên năm nhất.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 8/3/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức ứng tuyển:

Trường đại học khuyến khích tất cả sinh viên hoàn thành FAFSA (Đơn xin hỗ trợ sinh viên liên bang miễn phí) để được xem xét cho bất kỳ viện trợ nào dựa trên nhu cầu mà ứng viên đủ điều kiện vượt quá học bổng được trao.

Để đăng ký học bổng này, tất cả các ứng viên quốc tế phải kiểm tra đường link được cho sẵn dưới đây

https://www.kettering.edu/undergraduate-admissions/financial-aid/scholarships

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: