Imperial-College-London

Nếu ứng viên là một sinh viên xuất sắc chưa tốt nghiệp hoặc là một thạc sĩ và có mong muốn tham gia một chương trình thạc sĩ tại viện nghiên cứu hàng đầu, ứng viên có thể được chọn để nhận học bổng toàn phần học phí và chi phí sinh hoạt hào phóng cho 1 vị trí tiến sĩ tại Đại học Imperial London. Học bổng President’s PhD hướng tới mục đích cung cấp lên tới 50 sinh viên nghiên cứu với tiềm năng lớn cơ hội làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu của họ vói sự giúp đỡ của một người giám sát tuyệt vời

Bậc học: chương trình thạc sĩ tại trường đại học

Giá trị học bổng: ứng viên được chọn sẽ nhận được nhuwgx hỗ trợ về tài chính lên tới 3.5 năm

  • Toàn phần học phí
  • Khoản trợ cấp 21,200EUR mỗi năm để trang trải chi phí sinh hoạt
  • Quỹ 2000E UR mỗi năm cho 3 năm đầu học
  • Chương trình đem lại cơ hội và sự kiện được mang lại bởi trường

Số lượng học bổng: 50

Quốc tịch: sinh viên mọi quốc gia

Yêu cầu:

  1. Đơn ứng tuyển được chấp nhận từ các ứng viên tài năng từ Imperial College London, Vương quốc Anh và trên toàn thế giới. Không có giới hạn về quốc tịch.
  2. Các ứng cử viên phải nằm trong số những người đạt thành tích cao nhất trong đoàn hệ đại học của họ, và khi nhận được, hoặc do nhận được bằng cấp đầu tiên của Vương quốc Anh hoặc tương đương.
  3. Các ứng viên có bằng thạc sĩ phải có được sự khác biệt hoặc, nơi điều này vẫn chưa đạt được, có thể cung cấp bằng chứng về trình độ cao sẽ dẫn đến sự khác biệt. Họ cũng phải có bằng đại học hạng nhất ở Anh hoặc tương đương (tích hợp các loại bằng thạc sĩ khác, ví dụ MEng, MSci, M.Math, được đánh giá bởi hội đồng tuyển sinh là bằng cấp đại học khi xác định đủ điều kiện). Các ứng viên có nhiều bằng thạc sĩ phải đạt được sự khác biệt trong nghiên cứu tiến sĩ nhất.
  4. Các ứng cử viên có bằng cấp từ các tổ chức ở nước ngoài được khuyến khích mạnh mẽ để xác định xem điểm của họ có tương đương với các tiêu chí đủ điều kiện liên quan hay không.
  5. Trước khi nộp đơn, các ứng viên phải liên hệ với một giám sát viên trong một bộ phận học thuật tại Imperial College London, người đã đồng ý giám sát dự án nghiên cứu của họ. Xin lưu ý rằng các giám sát viên bị giới hạn giám sát một học giả bất cứ lúc nào. Vui lòng xem lại Học bổng của Tiến sĩ Tổng thống - Trang giám sát viên để biết thêm thông tin. Xin lưu ý: sinh viên trường Imperial London không đủ điều kiện để được xem xét cho Học bổng Tiến sĩ của Tổng thống. Chương trình này chỉ mở cho các đơn ứng tuyển tiến sĩ mới

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 22/3/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Không có đơn ứng tuyển cụ thể cho học bổng. Ứng viên nên nộp đơn nhập học tại Imperial qua hệ thống nhập học trực tuyến và khoa sẽ đưa bạn vào học bổng dựa trên lợi thế học thuật và tiềm năng của ứng viên. Đơn ứng tuyển được gửi đến cho hội đồng học bổng sẽ được cân nhắc xuyên suốt năm học. Hạn chót  là 9/11/2018, 18/1/2019, 22/3/2019

Ứng viên nên truy cập trang chính thức để truy cập được đơn ứng tuyển trực tuyến và thông tin chi tiết về cách thức ứng tuyển cho học bổng

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây