DruckJacob Foundation hân hạnh được thông báo phần thưởng nghiên cứu Klaus J. Jacob 2019. Phần thưởng dành cho các học giả, viện học thuật, và những tổ chức chuyên nghiệp trên toàn thế giới, nhwungx người tham gia nghiên cứu về trẻ em và giới trẻ.

Phần thưởng này sẽ được trao cho nhà nghiên cứu nổi trội đang tiến hành nghiên cứu thực địa về trẻ em và giới trẻ. Phần thưởng dành cho các học giả từ mọi nơi trên thế giới những người đtạ được những thành công lớn trong việc thấu hiểu trẻ em và sự phát triển của giới trẻ cũng như tích cực tham gia nghiên cứu thực địa

Jacob Foundation là một trong những quỹ từ thiện hàng đầu trên thế giới cống hiến cho sự phát triển và đổi mới cho trẻ em và người trẻ. Quỹ được thành lập ở Zurich bởi một donah nhân Klaus J. Jacob vào năm 1989

  • Bậc học: học bổng dành cho những nhà nghiên cứu
  • Môn học: học bổng sẽ được trao cho lĩnh vực trẻ em và sự phát triển giới trẻ
  • Giá trị học bổng: học bổng cung cấp 1 triệu Swiss Francs, trong đó 900,000 Swiss Francs được dùng cho dự án nghiên cứu và 100,000 Swiss Francs là chi phí liên quan như đi lại, cộng đồng, và truyền thông
  • Quốc tịch: quốc tế
  • Số lượng học bổng: không xác định
  • Học bổng có thể được nhận tại Thụy Sĩ

Yêu cầu:

Ứng viên phải đạt được những yêu cầu sau:

Yêu cầu đầu vào: học giả, viện học thuật, và những tổ chức chuyên nghiệp trên toàn thế giới, nhwungx người tham gia nghiên cứu về trẻ em và giới trẻ được khuyến khích ứng cử

Người thụ hưởng tiềm năng có thể đến từ bất kỳ chuyên ngành đang tìm kiếm cơ hội nâng cao sự phát triển và điều kiện sống của trẻ em và người trẻ

Các lĩnh vực bao gồm, nhưng không bị giới hạn, khoa học giáo dục, tâm lý học, kinh tế học, xã hội học, nghiên cứu gia đình, truyền thông, song ngữ, khoa học thần kinh, khoa hcoj máy tính, và khoa học y tế

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 1/3/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức ứng tuyển là trực tuyến. Đơn đề cử chưa hoàn thiện hoặc tài liệu nộp sau hạn chót sẽ không được xem xét

Để ứng tuyển cho học bổng, ứng viên phải nộp 1 đơn ứng tuyển trực tuyến qua link sau: https://jacobsfoundation.org/en/kjj-research-prize/

Đơn đề cử hoàn thiện bao gồm:

  • Một đơn đề cử hoàn thiện
  • Thư đề cử 2 trang bao gồm bản đánh giá thành tựu học thuật của ứng viên, nêu rõ thành tựu khoa học đột phá của ứng viên và sự khác biệt ứng viên có thể mang lại được
  • Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên bao gồm danh sách ấn phẩm xuất bản cũng như bằng chứng về thông tin khoa học liên quan tới kế hoạch tương lai, lĩnh vực quan tâm, và cảm hứng của ứng viên

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: