140801-griffith-business-school-6

Đại học Griffith hiện đang hỗ trợ học bổng xuất sắc sinh viên quốc tế của Đại học Griffith - Dành cho ứng viên đã hoàn thành bậc THPT. Học bổng dành cho học sinh trung học quốc tế đăng ký học đại học tại Đại học Griffith.

Đại học Griffith là trường đại học được xếp hạng cao với tầm nhìn quốc tế, có mối liên hệ sâu sắc với cộng đồng và đề cao vai trò của cộng đồng trong xã hội. Nhiệm vụ của trường là hỗ trợ vào học bổng xuất sắc nhằm tạo đóng góp ảnh hướng lớn đến xã hội và tạo ra những nghiên cứu vượt bậc.

Bậc học: Học bổng dành cho bậc Cử nhân

Ngành học : Học bổng sẽ được trao trong các môn học được  giảng dạy bởi trường.

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm 25% học phí sẽ được khấu trừ vào học phí đại học trong suốt thời gian của chương trình. Mỗi khoản khấu trừ sẽ được dựa theo ngày hạn kiểm tra dân số của Đại học Griffith đối với từng học kỳ liên quan của chương trình.

Quốc tịch: Công dân của quốc gia ngoài Úc và New Zealand.

Số lượng học bổng: Không xác định rõ

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp tại trường trung học ở Úc hoặc nước ngoài. Tham khảo tiêu chí GPA tối thiểu (PDF).

Đã nộp đơn và đủ điều kiện nhập học, hoặc nhận được một lời mời nhập học có điều kiện hoặc vô điều kiện từ trường Đại học, để học tập chương trình đại học trước ngày kết thúc học bổng.

Đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào phù hợp cho chương trình, bao gồm kết quả học tập trước đó và trình độ tiếng Anh theo yêu cầu đầu vào của Đại học Griffith.

Bắt đầu và ghi danh là một sinh viên toàn thời gian trong học kì 2 hoặc 3 2019 tại Đại học Griffith.

Ứng viên phải cung cấp :

Một mẫu đơn xin học bổng hoàn thành trước ngày kết thúc học bổng.

Một bản sao có chứng thực / chứng thực bảng điểm học tập và tài liệu hỗ trợ chứng minh thành tích học tập nổi bật.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 17/05/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Để nộp đơn xin học bổng, các ứng viên phải nộp đơn trực tuyến thông qua liên kết đã cho: https://www.griffith.edu.au/international/scholarships-finance/application-form

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: