7649-12-commadmin-hr-2

Giải thưởng Colin Aikman hiện đang mở đơn ứng tuyển cho ứng viên quốc tế 2019, được tài trợ bởi trường đại học Victoria Wellington. Các ứng viên có ý định  nghiên cứu luật ở các trình độ như Cư nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại Đại học Victoria Wellington đều có khả năng ứng tuyển.

Giải thưởng này được tổ chức nhằm tưởng nhớ Colin Aumman, người cấp cơ hội cho các sinh viên trong các lĩnh vực luật hiến pháp, nhân quyền, luật quốc tế hoặc các vấn đề hợp pháp khác ảnh hưởng tới miền Nam Thái Bình Dương

Đại học Victoria Wellington là một trường đại học tại thủ đô New Zealand được xếp hạng toàn cầu và sẽ trở thành một trong những trường đại học lớn cho công dân toàn cầu.

Thông tin học bổng:

  • Bậc học: Trình độ Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ
  • Ngành học: Giải thưởng được trao đối với các linh vực luật hiến pháp, nhân quyền, luật quốc tế hoặc các vấn đề hợp pháp khác ảnh hưởng tới Nam Thái Bình Dương.
  • Giá trị học bổng: Các ứng viên sẽ có cơ hội giành giải thưởng lên tới $10,000.
  • Số lượng học bổng: Chỉ duy nhất một giải thưởng
  • Đối tượng: Các ứng viên quốc tế
  • Học bổng có giá trị tại New Zealand

Yêu cầu:

Điều kiện học bổng:

  • Điều kiện quốc gia: Học bổng dành cho các ứng viên quốc tế.
  • Điều kiện đầu vào: Các ứng viên phải có ý định nghiên cứu luật đối với các trình độ Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại Đại học Victoria Wellington, tậo trung nghiên cứu các linh vực như luật hiến pháp, nhân quyền, luật quốc tế hoặc các vấn đề hợp pháp khác ảnh hưởng tới Nam Thái Dương. Giải thưởng được trao dựa vào kết quả học tập xứng đáng phù hợp với trình độ nghiên cứu của ứng viên.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/10/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức ứng tuyển: Để đăng ký học bổng, ứng viên phải nộp đơn ứng tuyển trực tuyến thông qua đường link cho sẵn dưới đây:

https://www.victoria.ac.nz/study/student-finance/scholarships/find-scholarship/scholarship-detail?detailCode=600357

Lưu ý: Đơn ứng tuyển trực tuyến sẽ có sẵn khoảng 1 tháng trước khi đến hạn chót.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: