Newcastle4

Đại học Newcastle, Úc mở đơn cho học bổng UON Golden FEBE. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí trong suốt quá trình học cử nhân tại trường, với mục tiêu khuyến khích và hỗ trợ những sinh viên quốc tế tài năng có cơ hội nhập học ở Khoa Kĩ Thuật và Môi trường ở đại học Newcastle, Callaghan campus, với tầm nhìn dài hạn hơn là nghiên cứu chuyên sâu ở các bậc học cao hơn.

 • Bậc học: học bổng dành cho sinh viên theo đuổi chương trình cử nhân
 • Giá trị học bổng: 140,000 AUD (tương đương với toàn bộ học phí)
 • Quốc tich: sinh viên quốc tế
 • Số lượng học bổng: 1 học bổng
 • Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Điều kiện để tham gia học bổng

 • Là tân sinh viên tại đại học Newcastle
 • Nhập học bậc cử nhân tại Khoa Kỹ thuật và Môi trường trong học kì được tài trợ học bổng
 • Là sinh viên toàn thời gian
 • Đang học tại Callaghan Campus
 • Đủ điều kiện nhập học tại trường với tư cách sinh viên quốc tế phải trả toàn bộ học phí
 • Hiện đang không nhận bất kì học bổng nào của trường/ khoa hay chính sách miễn giảm học phí cho chương trình học hiện tại
 • Chưa từng hoàn thành bậc cử nhân tại Úc

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/05/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải có một bài viết thể hiện những thành tích học thuật và những mục tiêu trong nghề nghiệp, thể hiện nguyện vọng được trở thành một ứng viên của chương trình Nghiên cứu chuyên sâu sau đại học.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: