veterinary-vaccinology-network-logo

The International Veterinary Vaccinology Network (Mạng lưới vaccine học thú y quốc tế - IVVN) sẽ tài trợ học bổng cho các nhà nữ nghiên cứu sau Tiến sĩ làm việc tại tổ chức nghiên cứu dựa theo LMIC (‘Mentee’) để làm việc với một điều tra viên chính (‘Mentor’) ở Anh.

Các bệnh thú y có tác động đáng kể đến xã hội các nước có thu nhập thấp và trung bình (LMICs), thông qua giảm sức khỏe động vật, giảm phúc lợi, giảm năng suất chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng. Vắc-xin là con đường tốt nhất để kiểm soát và ngăn chặn nhiều bệnh tật có sức tàn phá nhất của gia súc. Mạng lưới này cung cấp cơ hội để thiết lập sự hợp tác đa quốc gia mang lại các kỹ năng đa dạng có thể đẩy nhanh sự phát triển của vắc-xin.

veterinary-vaccinology-workshop-ghent-may-2015

 

Bậc học: Chương trình nghiên cứu Sau Tiến sĩ.

Ngành nghiên cứu: Học bổng giúp thực hiện công trình chỉ ra nút thắt quan trọng đang kiềm hãm sự phát triển của vắc xin cho các bệnh vật nuôi và bệnh lấy từ động vật sang người có tầm quan trọng trong LMICs.

Đối tượng: Sinh viên từ các nước thu nhập thấp và trung bình.

Giá trị học bổng: IVVN có 100.000 Bảng Anh dự kiến sẽ tài trợ 2-3 dự án. Tài trợ sẽ bao gồm tiền lương, chi phí đi lại, chỗ ở và hàng tiêu dùng cho Mentee, và hàng tiêu dùng và chi phí đi lại cho Mentor.

Số lượng học bổng: 2-3 học bổng.

Học bổng có thể được lấy tại Vương quốc Anh.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau: Dành cho nữ, thành viên IVVN sau Tiến sĩ (hoặc cá nhân sẽ được nhận bằng tiến sĩ trước khi học bổng bắt đầu) đến từ một quốc gia LMIC và làm việc tại một tổ chức nghiên cứu dựa theo LMIC. Một tổ chức nghiên cứu trong trường hợp này sẽ bao gồm các thành viên IVVN có trụ sở tại các viện nghiên cứu, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ hoặc ngành kinh doanh.

Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 28/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Gửi đơn đăng ký và tài liệu liên quan đã hoàn thành đến Tiến sĩ Carly Hamilton - Giám đốc Mạng lưới IVVN trước 9 giờ sáng ngày thứ Sáu 28 tháng 9 năm 2018.

Đơn đăng kí xem tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin về học bổng chi tiết tại Đây

  • Tối đa 1000 từ - và vui lòng viết bằng tiếng Anh :)