fullclasspicture-high-resolution-with-john-and-pierre-small

Chương trình BA của Viện Phát triển quản lý quốc tếIMD hiện đang cung cấp chương trình học bổng mới nhằm tạo điều kiện cho các lãnh đạo trẻ từ những nền kinh tế mới nổi trên thế giới lấy bằng MBA tại IMD.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA).

Giá trị học bổng: 20.000 - 60.000 franc Thụy Sĩ.

Quố c tịch: Ứng viên đến từ các quốc gia đang phát triển.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Thụy Sĩ.

Yêu cầu:

Ứng viên phải là công dân các quốc gia đang phát triển, có thành tích học tập tốt (GMAT), thư giới thiệu thuyết phục và có sự tiến bộ vững chắc trong sự nghiệp.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Học bổng đang mở đơn.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải được nhận vào một chương trình IMD MBA mới được đăng ký ứng tuyển học bổng. Ứng viên nộp đơn yêu cầu hỗ trợ tài chính (MBA Financial Aid Application Form) tại thời điểm nhập học. Hạn ứng tuyển gần nhất là ngày 01/08/2018 và 1/09/2018.

Ứng viên vào trang web chính thức để truy cập đơn ứng tuyển và biết thêm thông tin chi tiết về cách ứng tuyển.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: