Kent University

Cần hỗ trợ tài chính cho giáo dục? Đây là một cơ hội cho các ứng cử viên quốc tế. Đại học Kent hiện đang chấp nhận đơn đăng ký cho các học bổng học thạc sĩ để hỗ trợ các sinh viên đủ điều kiện.

Học bổng dành cho sinh viên từ bất cứ nơi nào trên thế giới muốn theo đuổi chương trình cấp bằng sau đại học tại Đại học Kent ở Vương quốc Anh.

Đại học Kent là một trong những tổ chức học thuật hàng đầu của đất nước. Nó tạo ra nghiên cứu tầm cỡ thế giới, được quốc tế đánh giá xuất sắc và dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Đây là một trường đại học nghiên cứu bán công lập.

Tại sao tại Đại học Kent - Kent cung cấp khung chương trình tốt và tham vọng. Nó cung cấp một gói toàn diện các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng, tư vấn nghề nghiệp, và các cơ hội làm việc tình nguyện và được trả lương để nâng cao triển vọng nghề nghiệp của bạn trong một nơi làm việc toàn cầu.

  • Bậc học: chương trình sau đại học
  • Môn học: tất cả các môn học yêu cầu bời nhà trường
  • Giá trị học bổng: lên tới 500 EUR
  • Số lượng học bổng: không xác định
  • Quốc tịch: sinh viên quốc tế
  • Học bổng có thể được nhận tại Vương quốc Anh

Yêu cầu:

Ứng viên phải đạt được những yêu cầu sau: Để đủ điều kiện nhận học bổng, ứng viên phải là sinh viên quốc tế đã được nhận lời đề nghị học tại nơi bạn chọn để học sau đại học.

Yêu cầu nhập học: Sinh viên nộp đơn cho một văn bằng sau đại học thường phải có bằng danh dự hạng nhất hoặc hạng hai của Anh trong môn học phù hợp hoặc phù hợp, hoặc phải tương đương với một tổ chức được quốc tế công nhận.

Yêu cầu ngôn ngữ: Để học tại Kent, bạn phải có khả năng chứng minh trình độ nói và viết tiếng Anh tuyệt vời. Bạn phải có một trong các chứng chỉ IELTS, PTE Academy, CAE / CPE, TOEFL iBT sau đây để học tại Kent

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 13/9/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức: Muốn ứng tuyển cho học bổng học thạc sĩ , bạn phải nhận được một đề nghị học tại Đại học Kent và chọn một chủ đề cho nghiên cứu sau đại học. Sau khi nhập học, ứng viên có thể nộp đơn xin học bổng thông qua liên kết đã cho: http://www.postgrad.com/fees_and_funding/postgrad_solutions_study_bursaries/inif/

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây