14

Ứng viên quốc tế được mời nộp đơn Học bổng Quốc tế Cựu sinh viên Úc năm 2019. Tài trợ bởi Đại học Edith Cowan.

Học bổng dành cho sinh viên trước đây đã hoàn thành chương trình giáo dục tại Úc và muốn theo đuổi bằng cấp đại học hoặc sau đại học tại trường đại học.

Được thành lập vào năm 1991, ECU là trường đại học công lập toạ lạc tại Úc. Trường đã phát triển vượt bậc để trở thành trường đại học chất lượng với sự hài lòng của sinh viên xuất sắc và nghiên cứu được công nhận quốc tế. Trường đại học được đặt theo tên của Edith Dickeys Cowan, người phụ nữ đầu tiên được bầu vào Quốc hội Úc.

Đại học Edith Cowan - Trường đại học được giảng dạy dưới môi trường học tập lý tưởng giiups cho các ứng viên đạt được những tiềm năng của họ. Tại đây, sinh viên có cơ hội với các vị trí, nghiên cứu thực địa, thực tế và các sự kiện giữa các mạng lưới được xem như một phần nghiên cứu của họ.

Bậc học: Bậc đại học hoặc sau đại học

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ hỗ trợ 20% học phí

Số lượng học bổng: Không xác định rõ

Quốc tịch: Dành cho sinh viên quốc tế

Ngành học : Dành cho các môn học được đào tạo tại trường

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Yêu cầu:

Điều kiện học bổng :

Để đủ điều kiện, các ứng viên phải bắt đầu học tại ECU với một trong hai bậc đại học hoặc sau đại học. Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu nhập học trực tiếp của ECU cho khóa học đã chọn. Ứng viên phải có mong muốn học tập tại ECU Joondalup, ECU Mount Lawley hoặc ECU South West (Bunbury).

Ứng viên phải hoàn thành một trong các khóa học sau tại Úc tại thời điểm nộp đơn: khóa học tiếng Anh được công nhận (tối thiểu 10 tuần), chương trình du học, chương trình dự bị đại học, học trung học, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp, bằng cao cấp, bằng liên kết tại bất kỳ nhà cung cấp VET nào , bằng đại học, chứng chỉ sau đại học, bằng tốt nghiệp hoặc bằng thạc sĩ hoặc giải thưởng AQF quốc tế, hoàn thành 6 tháng tại một trường đại học Úc.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/07/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Để nộp hồ sơ học bổng, ứng viên phải thi tuyển sinh tại trường đại học. Khi trường đại học chấp thuận đơn đăng ký khóa học ECU, ứng viên sẽ tự động được Văn phòng Tuyển sinh của trường xem.

Yêu cầu nhập học: Ứng viên có thể đăng ký nhập học tại trường đại học trong khóa học đã chọn thông qua Cổng thông tin ứng dụng trực tuyến ECU. Ứng viên phải nộp bản tóm tắt nghiên cứu 300 từ và đề xuất nghiên cứu dài 2 trang, thông tin về công việc, lịch sử học tập, bằng cấp và tài liệu tham khảo từ bất kỳ ấn phẩm nào có đơn đăng ký.

Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, ứng viên sẽ cần chứng minh trình độ tiếng Anh của mình. Điều này có thể được thực hiện thông qua bài kiểm tra IELTS học thuật.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây