university-of-canterbury-christchurch-south-island-new-zealand-aerial-A090G3

Để hỗ trợ cho những sinh viên đạt thành tích cao mới vòng trường, Đại học Canterbury hân hạnh thông báo học bổng UC dành cho sinh viên năm nhất

25 học bổng dành cho ứng viên phù hợp để theo đuổi chương trình đại học tại Đại học Canterbury

Thành lập năm 1873, Đại học Canterbury là trường đại học lâu đời thứ 2 tại New Zealand. Trường đưa ra hơn 100 chứng chỉ cho hơn 80 ngành học và trao tặng xếp hạng QS 5 sao cho nghiên cứu và giảng dạy quốc tế

Tại sao lại là trường Đại học Canterbury. Trường tạo cho sinh viên một nền tảng giáo dục tuyệt vời mà có thể giúp họ có được một sự nghiệp tuyệt vời. Trường cung cấp nhiều dịch vụ dựa trên như cầu của sinh viên, tốt nghiệp, làm việc hoặc cao học. Trường cung cấp một khuôn viên an toàn cho sinh viên

  • Bậc học: chương trình đại học
  • Môn học: tất cả các môn học yêu cầu bời nhà trường
  • Giá trị học bổng: lên tới 10,000 USD, 15,000USD hoặc 20,000USD
  • Số lượng học bổng: 25 học bổng
  • Quốc tịch: sinh viên quốc tế
  • Học bổng có thể được nhận tại New Zealand

Yêu cầu:

Ứng viên phải đạt được những yêu cầu sau:

  • Ứng viên phải là sinh viên quốc tế trả toàn bộ học phí. Sự ứng tuyển này phải được hoàn thành trước 1/1 của năm trước khi ứng tuyển học bổng, chứng chỉ đầu vào đại học cho phép nhập học chương trình đại học trường Đại học Canterbury
  • Những sinh viên đang theo học hoặc đã hoàn thành chương trình học tại UC có thể đăng ký. Học bổng không dành cho sinh viên đã theo học nửa khóa chương trình đại học tại trường cấp 3 Newzealand

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/8/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức: ứng viên có thể ứng tuyển cho học bổng này sau khi ứng viên nhận được lời mời học tại Đaị học Canterbury. Sau khi nhập học vào chương trình đại học với môn mong muốn, ứng viên đủ điều kiện hoàn thành đơn ứng tuyển trực tuyến cho học bổng

Tài liệu cần thiết: để ứng tuyển cho học bổng, ứng viên cần cung cấp những tài liệu bao gồm Chứng minh công dân hoặc giấy tờ công dân (giấy khai sinh, hộ chiếu), bằng chứng tham gia hoạt động cộng đồng, minh chứng tài chính, danh sách người giới thiệu, bản điểm, những chứng chỉ tiếng anh

Yêu cầu nhập học: để ứng tuyển cho học bổng, ứng viên phải ứng tuyển nhập học tại trường

Yêu cầu ngôn ngữ: để học tại UC, ứng viên cần có khả năng nói viết tiếng Anh trôi chảy

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây