Auckland University of Technology - AUT (Đại học Công nghệ Auckland) hân hạnh trao tặng các suất Học bổng Thành tích học tập xuất sắc về các lĩnh vực Kinh doanh, Kinh tế và Luật dành cho bậc Sau đại học (Business, Economics and Law Postgraduate Academic Excellence Scholarship) cho các sinh viên với thành tích học tập xuất sắc để có thể đăng ký chương trình nghiên cứu sau đại học (toàn thời gian) tại Khoa Kinh doanh và Luật.

aut

Đại học Công nghệ Auckland là trường đại học lớn thứ hai của New Zealand, với ba cơ sở ở Auckland. AUT cung cấp một nền giáo dục đại học hiện đại và chuẩn bị cho sinh viên của mình thành công và đóng góp vào thế giới đang thay đổi. Nhờ giảng dạy sáng tạo, uy tín và tập trung vào kinh nghiệm thực tế và học tập tích hợp công việc, sinh viên tốt nghiệp AUT được các nhà tuyển dụng ưu tiên, với 94% sinh viên tốt nghiệp có việc làm có lương trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp.

aut 2

Bậc học: Sau đại học.

Ngành học: Kinh doanh, Kinh tế và Luật.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Học bổng dành cho sinh viên trong nước và quốc tế theo học hệ toàn thời gian. Học bổng bao gồm học phí (lên đến tối đa 120 tín chỉ/ năm) và các phí dịch vụ sinh viên bắt buộc khác.

Số lượng: 02.

Học bổng có thể được nhận tại New Zealand.

Yêu cầu:

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đạt những yêu cầu sau:
    • Có thành tích học tập bậc đại học xuất sắc, thường tối thiểu là từ điểm A.
    • Lần đầu đăng ký chương trình toàn thời gian bậc Cử nhân Kinh doanh, Thạc sĩ Luật,  Thạc sĩ Kinh Doanh hoặc Thạc sĩ Triết học.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính phải cung cấp chứng chỉ thể hiện trình độ tiếng Anh đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của nhà trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/06/2018.

Ngày 01/12/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên phải hoàn thành Đơn đăng ký (Application for Enrolment - AFE) các chương trình học sau: Cử nhân Kinh doanh, Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ Kinh Doanh hoặc Thạc sĩ Triết học.

Đăng ký trực tuyến. Các ứng viên cần nộp kèm: 01 bản Học bạ chính thức của bậc Đại học và Sau đại học.

Đơn đăng ký dành cho deadline tháng 06/2018 xem tại Đây.

Đơn đăng ký dành cho deadline tháng 12/2018 xem tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.