ICGEB

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) (tạm dịch: Trung tâm Kỹ thuật di truyền và Công nghệ sinh học Quốc tế) cung cấp các học bổng ICGEB Arturo Falaschi dành cho các nhà khoa học nhiệt huyết có nguyện vọng thực hiện nghiên cứu trong môi trường khoa học quốc tế tầm cỡ thế giới.

Cơ hội tài trợ được cung cấp thông qua Chương trình nghiên cứu hợp tác (CRP) - Quỹ tài trợ nghiên cứu ICGEB, là nguồn tài trợ cho các dự án tài chính nhằm giải quyết các vấn đề khoa học căn nguyên có liên quan đặc biệt tới nước tiếp nhận và lợi ích khu vực.

icgeb2

ICGEB cung cấp chương trình Sau đại học nhằm giúp sinh viên lấy bằng Tiến sỹ (PhD) ngành Khoa học đời sống. ICGEB cung cấp  môi trường đầy giáo dục và khoa học với tiêu chuẩn cao nhất và thực hiện các phát minh nghiên cứu của lĩnh vực Khoa học đời sống, hướng tới lợi ích của các quốc gia đang phát triển.

Bậc học: Tiến sĩ, Sau Tiến sĩ.

Ngành học: Các ngành thuộc Life Sciences (Khoa học đời sống): 

 • Basic science (Khoa học cơ bản),
 • Human healthcare (Chăm sóc sức khỏe con người),
 • Industrial and agricultural biotechnology (Công nghệ sinh học nông nghiệp và công nghiệp),
 • Bioenergy (Năng lượng sinh học).

Giá trị học bổng:

 • Học bổng được trao nhằm giúp hoàn thiện các dự án nghiên cứu khoa học xuất sắc. Một yếu tố quan trọng trong đơn đăng ký là tính khả thi của dự án được đề ra trong thời gian định rõ (tối đa 36 tháng). Khoản hỗ trợ hàng năm từ ICGEB tối đa là 25,000 Euro.
 • Khoản hỗ trợ chỉ được dùng để chi trả các khoản phí liên quan trực tiếp tới dự án. Bao gồm mua các vật dụng có hao mòn, tài liệu khoa học, thiết bị thí nghiệm tiêu chuẩn cơ bản. Ngoài ra có thể gồm phí đi lại và phí đào tạo.
 • Lương của Trưởng nhóm dự án và hỗ trợ cơ sở hạ tầng (như phí quản lý, phí hành chính của tổ chức, phí bảo dưỡng, thuê thiết bị vốn, xây dựng,...) không được chấp nhận và tài trợ.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Công dân các nước thành viên ICGEB: Việt Nam, Afghanistan, Algeria, Argentina...

Học bổng có thể nhận ở Phòng thí nghiệm của ICGEB ở Trieste, New Delhi, Ấn Độ hoặc Cape Town, Nam Phi.

Yêu cầu:

 • Ứng viên cho các đề án tài trợ nghiên cứu (gọi là CRPs) đang học hoặc làm việc tại trường đại học hoặc viện nghiên cứu ở các nước thành viên ICGEB.
 • Việc hợp tác tích cực với Nhóm nghiên cứu ICGEB được hoan nghênh nhưng không là bắt buộc. Các dự án nhằm giải quyết các vấn đề được quan tâm của các khu vực địa lý cụ thể và được trình bày bởi nhóm hợp tác giữa nhiều quốc gia sẽ được đặc biệt chú ý.
 • Các nhóm nghiên cứu không đủ điều kiện để nộp đơn khi:
  • Dự án được giao trước đó chưa được đánh giá và kết luận thỏa đáng.
  • Trường đại học hoặc viện nghiên cứu của trưởng nhóm đặt tại Ý.
 • Có 01 hạng mục đặc biệt của Quỹ tài trợ Sự nghiệp trẻ CRP-ICGEB là dành khoản tài trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ có thành tích nổi bật, có ít nhất 2 năm tại nước ngoài và đến 1 nước thành viên ICGEB trong thời gian gần đây để thực hiện các hoạt động thí nghiệm riêng của mình.
 • Ứng viên cho Quỹ tài trợ Sự nghiệp trẻ cần không quá 40 tuổi tại thời điểm mở đơn đăng ký.
 • Ứng viên cần đã tới 1 nước thành viên ICGEB (trừ Ý) không quá 2 năm từ trước khi nộp đơn.
 • Ứng viên cần có kiến thức tiếng Anh làm việc tốt, thể hiện ở chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL, Cambridge Certificate hoặc tương đương). Với ứng viên học bậc giáo dục trung học bằng tiếng Anh thì không yêu cầu chứng chỉ.

Hạn chót nộp hồ sơ:

 • Ngày đóng đơn chương trình Tiến sĩ: 31/03/2018.
 • Ngày đóng đơn chương trình sau Tiến sĩ: 31/03/2018 và 30/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Ứng viên ứng tuyển trực tuyến.
 • Mọi câu hỏi liên quan đến việc đăng kí ứng tuyển, ứng viên có thể gửi trực tiếp đến địa chỉ fellowships@icgeb.org.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.