roberto

The Roberto Franceschi Foundation onlus (Quỹ Roberto Franceschi) vui mừng cung cấp tài trợ nghiên cứu cho sinh viên Thạc sĩ Khoa học (MSc) và Tiến sĩ (PhD). Sinh viên quốc tế có đủ điều kiện để nộp đơn xin trợ cấp này.

Quỹ Roberto Franceschi thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý xã hội và các hình thức Loại trừ xã hội (Social Exclusion). Với mục đích này, mỗi năm Quỹ thành lập một chương trình tài trợ nghiên cứu mang tên "Roberto Franceschi", nhằm vào các sinh viên của chương trình Thạc sĩ Khoa học và Tiến sĩ. Trong năm 2018, chương trình được quy định bởi thông báo hiện tại.

roberto

Quỹ Roberto Franceschi được thành lập năm 1996 để tưởng niệm Roberto, một sinh viên hai mươi tuổi tại Đại học Bocconi ở Milan, bị bắn chết vào ngày 23/01/1973 bởi một viên đạn từ khẩu súng lục của một cảnh sát, người chịu trách nhiệm chính tại trường đại học của anh đêm đó để ngăn chặn một hội nghị tổ chức cho các sinh viên của các trường đại học Milan khác.

Bậc học: Thạc sĩ Khoa học và Tiến sĩ.

Ngành học: Quỹ Roberto Franceschi thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý xã hội và các hình thức Loại trừ xã hội (Social Exclusion).

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Với mục đích tưởng nhớ không chỉ cái chết bi thảm mà còn đặc biệt về hình dáng và những giá trị của riêng Roberto, Quỹ Roberto Franceschi cung cấp tổng cộng 16.000 Euro (trước thuế), có thể được phân thành một hoặc nhiều trợ cấp nghiên cứu mang tên “Roberto Franceschi”, và trao mỗi năm theo một quy trình cạnh tranh được nêu chi tiết trong một thông báo cụ thể và nhằm vào sinh viên của chương trình Thạc sĩ Khoa học và Tiến sĩ do các đại học tại Lombardy cung cấp, bao gồm các chương trình theo thỏa thuận với các trường đại học khác, cũng như sinh viên Tiến sĩ tại các trường đại học Ý hoặc nước ngoài, miễn là họ nhận bằng Thạc sĩ từ một trường đại học ở Lombardy.

Số lượng học bổng: Không rõ.

Học bổng có thể nhận tại Ý.

Yêu cầu:

Yêu cầu: Tất cả các sinh viên đang học tại các chương trình Thạc sĩ Khoa học và Tiến sĩ do các đại học tại Lombardy cung cấp, bao gồm các chương trình theo thỏa thuận với các trường đại học khác, cũng như sinh viên Tiến sĩ tại các trường đại học Ý hoặc nước ngoài, miễn là họ nhận bằng Thạc sĩ từ một trường đại học ở Lombardy, tại thời điểm đăng ký đều có thể tham dự cuộc thi dành học bổng.

Yêu cầu về tiếng Anh: Các sinh viên mà ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh được yêu cầu cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh ở mức cao theo yêu cầu của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 17/12/2018.  

Phương thức nộp hồ sơ:

Tất cả các cá nhân đáp ứng các yêu cầu trên có thể nộp đơn đăng ký bằng cách gửi email tới địa chỉ network-at-fondfranceschi.it trước ngày 17/12/2018. Đơn đăng ký phải đính kèm các nội dung sau:

  • Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
  • Thư động lực mô tả chi tiết lý do đăng ký, và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
  • Một dự án nghiên cứu cụ thể mô tả chi tiết kiến thức hiện tại về lĩnh vực nghiên cứu đã khảo sát, đóng góp cho lý thuyết hiện có, nội dung của các dữ liệu được thu thập, mục đích sử dụng dữ liệu, ngân sách chi phí dự kiến để lý giải cho khoản tiền yêu cầu.
  • Một bảng tóm tắt dự án nghiên cứu được chuẩn bị theo cấu trúc của bảng mẫu được đính kèm trong thông báo này.
  • Thư giới thiệu của người hướng dẫn luận án Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.
  • Một tuyên bố đã ký, trong đó ứng viên tuyên bố rằng họ không nhận được trợ cấp hoặc học bổng nghiên cứu khác trong cùng thời gian mà khoản trợ cấp “Roberto Franceschi” được thanh toán hoặc nêu rõ khoản tài trợ nào đã nhận, ngày mãn hạn và tổ chức cung cấp nó.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin và quy trình đăng ký tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: