Sharing is, indeed, sexy!

ogs_logo

Học bổng bậc Thạc sĩ về High Performance Computing (Tính toán hiệu năng cao) được tài trợ bởi HPC-TRES tại Viện Hải dương học và Địa vật lý ứng dụng quốc gia Ý(OGS) hiện đang kêu gọi các đơn đăng ký.

Mục tiêu chính của chương trình là: xây dựng năng lực, nâng cao nguồn nhân lực và đào tạo nâng cao trong các lĩnh vực hệ thống mô hình hóa Trái Đất (khí quyển, thủy quyển, thạch quyển và sinh quyển) và các mô hình khác, mục tiêu sau cùng được xem như là một nhân tố xuyên suốt cho các hoạt động mô hình hóa.

ogs

OGS là một việc nghiên cứu công lập định hướng quốc tế. Mục đích là để dễ dàng chuyển giao các kết quả nghiên cứu từ thế giới khoa học sang sản xuất và góp phần vào sự phát triển công nghệ và kinh tế xã hội của đất nước.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: HPC-TRES sẽ trao học bổng về chủ đề “Tính toán hiệu năng cao cho Khoa học Trái Đất (High Performance Computing for Earth Sciences) trong bộ phận Nghiên cứu khoa học về “Hải dương học” - Viện Hải dương học và Địa vật lý thực nghiệm (OGE) - OGS.

Đối tượng: Sinh viên Ý và sinh viên nước ngoài.

Giá trị học bổng:

  • Khoản tài trợ sẽ có thời hạn 12 tháng và không thể được gia hạn tự động. Theo yêu cầu từ người hướng dẫn, việc gia hạn tài trợ có thể được đề xuất bởi Giám đốc bộ phận nơi sinh viên đang thực hiện các hoạt động nghiên cứu cho Tổng Giám đốc OGS. Đề xuất gia hạn phải kèm theo một báo cáo ngắn do sinh viên viết trong đó liệt kê chi tiết về các hoạt động đã được thực hiện và cần được người hướng dẫn ký tiếp.
  • Thời hạn của khoản tài trợ không thể vượt quá ba năm đối với bất kỳ gia hạn tài trợ nào có thể xảy ra.
  • Tổng mức lương hàng năm của khoản tài trợ nghiên cứu, trừ cho các khoản phí do OGS chịu và bao gồm các khoản đóng góp an sinh xã hội liên quan tương đương €14.400,00 và sẽ được thanh toán theo từng tháng.
  • Tất cả các chi phí liên quan đến việc đi lại và sinh hoạt sẽ được hoàn trả cho sinh viên khi thực hiện các hoạt động nghiên cứu từ trụ sở OGS tương ứng với khoản phụ cấp được trả cho nhân viên OGS ở cấp độ chuyên môn III.
  • Các quy định pháp lý về tài chính và an sinh xã hội có hiệu lực được áp dụng cho tất cả các khoản tài trợ.

Số lượng: 2.

Học bổng có thể được nhận tại Ý.

Yêu cầu:

Yêu cầu:

  • Bằng hoặc dưới 30 tuổi.
  • Bằng cấp đạt được tuân thủ pháp luật hiện hành theo Nghị định của Chính phủ số 509/99 về các quy định trong ngành khoa học hoặc bằng Thạc sĩ theo Nghị định của Chính phủ số 270/04 trong tất các lớp học đa văn hóa theo Nghị định Liên Bộ ngày 09/07/2009 và theo thông tin được đính kèm với Nghị định tương tự của các trường Đại học tại Ý hoặc bằng cấp của các trường đại học ở nước ngoài.
  • Có khả năng tiếng Anh tốt.
  • Có năng lực về tiếng Ý (chỉ dành cho sinh viên ngoại quốc).

Trong trường hợp bằng cấp được cấp ở nước ngoài chưa được công nhận hợp pháp tại Ý theo luật hiện hành (điều 38 Nghị định lập pháp số 38 ngày 30/03/2001, số 165, có sẵn trên trang web của Sở Dịch vụ công), bằng Tiến sĩ chỉ dành cho việc tuyển chọn học bổng có thể được Hội đồng tuyển chọn công nhận. Cuối cùng, ứng cử viên sẽ cung cấp hồ sơ chi tiết liên quan đến quá trình học của mình để giúp cho Hội đồng tuyển chọn phê chuẩn bằng cấp tại nước ngoài tương đương của mình.

Yêu cầu nhập học phải được thực hiện tại ngày thông báo tuyển dụng.

 

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 26/07/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn đăng ký nên được gửi qua bưu điện.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin và quy trình đăng ký tại Đây.