Logo_HEC_Lausanne

The University of Lausanne (UNIL) cung cấp học bổng UNIL bậc Thạc sĩ trên cơ sở cạnh tranh cho sinh viên quốc tế muốn theo đuổi bằng thạc sĩ tại đây.

University-of-Lausanne-660x330

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Tất cả các chương trình thạc sĩ được cung cấp bởi UNIL (xem tại Đây), ngoại trừ các chương trình sau:

  • Thạc sĩ từ trường Y.
  • Thạc sĩ Giáo dục.
  • Thạc sĩ Luật từ các trường đại học của Zurich và Lausanne.
  • Thạc sĩ Luật hình sự, chuyên ngành thẩm phán.
  • Tất cả các chương trình tiến sĩ.

Lưu ý: Với chương trình Thạc sĩ Luật, chỉ có hai chuyên ngành “Luật quốc tế và Luật so sánh” (International and Comparative Law) và “Học thuyết pháp lý” (Legal Theory) được mở cho các đơn đăng ký học bổng.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Học bổng được cấp trong khoảng thời gian luật định tối thiểu của chương trình do học sinh lựa chọn. Số tiền này lên tới 1,600 CHF (1,600 USD) mỗi tháng từ ngày 15/09 đến ngày 15/07 (hoặc 10 tháng một năm) cho toàn bộ thời gian học của các thạc sĩ (một năm rưỡi hoặc hai năm tùy thuộc vào các thạc sĩ được chọn), ngoại trừ trường hợp hoàn toàn thất bại sau năm đầu tiên.

Số lượng học bổng: 10.

Học bổng được nhận tại Thụy Sĩ.

Yêu cầu:

Yêu cầu:

  • Đã nhận được bằng đại học ở nước ngoài tương đương với bằng cử nhân tại UNIL trước khi bắt đầu chương trình Thạc sĩ tại UNIL.
  • Có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc và nổi bật trong suốt quá trình học.
  • Khả năng ngôn ngữ tối thiểu phải đạt mức B2 (theo quy chuẩn ngôn ngữ châu Âu toàn cầu (ELP)) về tiếng Pháp hoặc tiếng Anh tùy theo ngôn ngữ bạn chọn để học trong chương trình Thạc sĩ.
  • Chưa từng đăng ký vào UNIL trong quá khứ.
  • Phải trả phí quản lý 200 CHF (200 USD) (xem tại danh sách nội dung cần đính kèm với đơn đăng ký).

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/11/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn đăng ký cho học bổng thạc sĩ cũng đóng vai trò như đơn nhập học cho chương trình Thạc sĩ bạn chọn (do đó, cũng là đơn đăng ký vào UNIL). Bạn không được làm đơn xin nhập học bằng Thạc sĩ thông qua Phòng Tuyển sinh (SII). Các thí sinh phải gửi đơn đăng ký đã hoàn thành của họ qua đường bưu điện đến Phòng Công tác Xã hội và Hỗ trợ Sinh viên của UNIL (SASME) trước ngày 01/11 để bắt đầu bằng thạc sĩ vào năm học sau, trong học kỳ mùa thu hoặc học kỳ mùa xuân nếu chương trình cho phép.

Xem thêm thông tin:

Thông tin giải đáp các thắc mắc liên quan đến học bổng Thạc sĩ tại UNIL xem tại Đây.

Xem thêm thông tin chi tiết về học bổng và đơn đăng ký tại Đây.