denmark

Học bổng quỹ Carlsberg đang có hiệu lực dành cho các nhà khoa học trẻ tuổi. Học bổng được áp dụng cho sinh viên quốc tế.

Quỹ Carlsberg là một trong những quỹ công nghiệp lâu đời nhất trên thế giới, được thành lập năm 1876 bởi  J. C. Jacobsen, người đã thành lập nhà máy bia Carlsberg năm 1847. Quỹ Carlsberg hỗ trợ các nghiên cứu khoa học cơ bản có tính tầm nhìn và đầy đổi mới. Hội nghị quốc tế về Bề mặt photon gen nguyên sinh (SPP) là một chuỗi hội nghị độc lập và không lợi nhuận được tổ chức 2 năm 1 lần và được biết đến rộng rãi như hệ thống hàng đầu trong lĩnh vực plasmon (ví dụ như những bài luận gần đây trên Nature Photonics: SPP6, SPP7, SPP8).

Bậc học: Học bổng được áp dụng cho các nhà khoa học trẻ

Ngành học: Học bổng được áp dụng cho tất cả các khóa học được đề nghị

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị 5000 Krone Đan Mạch và chỉ được dùng cho chi phí ăn ở và đi lại có liên quan đến việc tham dự hội nghị SPP9.

Quốc tịch: Học bổng được áp dụng cho sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: Hiện chưa giới hạn số lượng

Học bổng có giá trị tại: Đan Mạch

Yêu cầu:

Điều kiện ứng tuyển:

Ứng viên phải đáp ứng được các tiêu chí sau: Tất cả các nhà khoa học trẻ đang là sinh viên Tiến sỹ hoặc đã có bằng Tiến sỹ dưới 3 năm và đã nộp một bài diễn văn, sẽ đủ điều kiện ứng tuyển.

Điều kiện tiếng Anh: Ứng viên có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp chứng chỉ về sự thành thạo tiếng Anh ở trình độ cao theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 13/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn ứng tuyển nằm trên 1 mặt giấy A4, nêu bật sự quan trọng của kết quả được trình bày tại SPP9 và thư tiến cử từ một cố vấn khoa học nên được gửi đến congress-at-bdp.dk trước ngày 13/01/2019.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.