Cologne & Düsseldorf

Ứng viên đang được mời để ứng tuyển cho 10 vị trí tiến sỹ về khoa học thực vật trong phạm vi trường Cologne & Düsseldorf Nghiên cứu quốc tế Max Planck (IMPRS). Học bổng được mở cho các sinh viên có động lực và tiêu chuẩn cao với bất kỳ quốc tịch nào có bằng MSc (hoặc tương đương) ở các lĩnh vực liên quan.

Học bổng có giá trị cho đa dạng các lĩnh vực đa dạng trong Khoa học thực vật, bao gồm Tin sinh học, Di truyền thực vật học, Sinh học cấu trúc, Hệ miễn dịch thực vật, Sinh học phát triển, Đa dạng sinh học.

IMPRS được thành lập năm 2002 và đã cung cấp chương trình đào tạo tiến sỹ quốc tế bằng tiếng Anh. Sinh viên được theo dõi gắt gao qua hội đồng cố vấn và nhận được sự đào tạo chuyên môn để những kĩ năng di động và thực hành hỗ trợ học viên chia sẻ được sự hiểu biết khoa học của mình.

IMPRS đang tìm kiếm những sinh viên có động lực và tiêu chuẩn cao với bất kỳ quốc tịch nào có bằng MSc (hoặc tương đương) ở các lĩnh vực liên quan. Ứng viên nên có bản ghi chép được chứng thực về thành tích chuyên môn và kinh nghiệm và khả năng thành thạo kĩ năng nói và viết tiếng Anh.

Bậc học: Học bổng được áp dụng để theo học chương trình Tiến sỹ

Ngành học: Học bổng có giá trị cho đa dạng các lĩnh vực đa dạng trong Khoa học thực vật, bao gồm Tin sinh học, Di truyền thực vật học, Sinh học cấu trúc, Hệ miễn dịch thực vật, Sinh học phát triển, Đa dạng sinh học. Vui lòng xem qua tên những dự án sẵn có hiện nay ở đây và đề tên ba dự án yêu thích trong phần đơn ứng tuyển online.

Giá trị học bổng: Nghiên cứu sinh tiến sỹ được tài trợ hoàn toàn thông qua hợp đồng làm việc 3 năm với Max Planck Society và có cơ hội kéo dài thêm. Mức lương rất cạnh tranh so với mức lương tiêu chuẩn trong nước. Bằng tiến sỹ sẽ được cấp bởi Đại học University of Cologne và sẽ tốn một khoản học phí. Tiền học phí bao gồm cơ hội đào tạo và cố vấn tại trường University of Cologne cũng như chi phí phương tiện công cộng trong vùng North Rhine-Westphalia.

Quốc tịch: Học bổng được áp dụng cho sinh viên với mọi quốc tịch

Số lượng học bổng: 10

Học bổng có giá trị tại: Đức

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học: Đơn ứng tuyển đang được chờ từ các ứng viên đã tốt nghiệp hoặc đang trong quá trình hoàn thành khóa học thạc sỹ ở các lĩnh vực liên quan. Ứng viên đang theo học khóa học thạc sỹ nên chắc chắn rằng sẽ nhận được bằng tốt nghiệp không chậm hơn 6 tháng sau buổi phỏng vấn vào giữa tháng 3.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 04/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Đăng ký trước ngày 04/01/2019 tại trang gradschool.mpipz.mpg.de
  • Chỉ những đơn được nộp qua hệ thống online được xem xét
  • Những ứng viên được chọn sẽ được mời đến MPIPZ để tham gia buổi phỏng vấn từ ngày 18-21/03/2019.
  • Những ứng viên được cấp học bổng sẽ bắt đầu dự án vào mùa thu năm 2019 (thuận lợi nhất vào tháng 10/2019)

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: