maxresdefault

Trường Khoa học Sinh học tại Đại học Queensland hiện đang hỗ trợ Học bổng Quốc tế về Bảo tồn Sinh học. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế bậc học Thạc sĩ Sinh học Bảo tồn.

Trường Sinh học hiện nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu thế giới trong một loạt các môn học cơ bản trong sinh học với một môi trường sống cận nhiệt đới trên cạn và dưới biển và sự đa dạng sinh học sơ khai của chúng, trường tọa lạc tại nơi khí hậu cận nhiệt đới mang đến vô số cơ hội khám phá cho ứng viên.

Bậc học: Sau đại học

Đối tượng học bổng: Sinh học bảo tồn

Giá trị học bổng: lên tới $10.000 AUD

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: Hỗ trợ các loại học bổng khác nhau có sẵn.

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Điều kiện nhận học bổng:

Yêu cầu đầu vào: Để đủ điều kiện nhận học bổng, sinh viên phải chấp nhận lời mời nhập học vô điều kiện vào chương trình và đạt điểm trung bình cao hơn 5 trong chương trình đại học (sinh viên có điểm trung bình dưới 5 không đủ điều kiện để xem xé).

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 28/04/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ :

Ứng viên quốc tế được yêu cầu phải hoàn thành Học bổng Khoa học Sinh học Quốc tế về mẫu đơn đăng ký Sinh học Bảo tồn.

Để nộp đơn xin học bổng, các ứng viên phải nộp đơn trực tuyến thông qua liên kết đã cho:

https://survey.app.uq.edu.au/Survey.aspx?s=bc0621deff984bfb88e440ce45763601

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: