Yale-Cryptocurrency-Investing

Trung tâm Johnson về Nghiên cứu Ngoại giao Hoa Kỳ tại Đại học Yale hiện đang hỗ trợ Học bổng Chuyển tiếp sinh Henry A. Kissinger. Chương trình học bổng dành cho sinh viên Vương quốc Anh, sinh viên EU, sinh viên quốc tế.

Henry A. là học bổng sau tiến sĩ tại Giải thưởng Chương trình Học giả Tham quan Kissinger, được hỗ trợ bởi Trung tâm Johnston nhằm phục vụ Nghiên cứu Ngoại giao Hoa Kỳ trong một năm và có thể gia hạn thêm một năm. Các học giả thỉnh giảng Kissinger sau tiến sĩ đã hoàn thành bằng bậc học tiến sĩ có thể bắt đầu học tập chương trình học bổng.

Bậc học: Hoàn thành tất cả các yêu cầu học tập bậc tiến sĩ. Ứng viên có lĩnh vực liên quan; viết luận án tích cực.

Đối tượng học bổng: Những ứng có hoạt động về luận án tích cực.

Giá trị học bổng: Khoản trợ cấp là 25.000 đô la mỗi năm, cộng thêm 3.000 đô la chi phí nghiên cứu.

Quốc tịch: Sinh viên Vương quốc Anh, Sinh viên EU, Sinh viên Quốc tế

Số lượng học bổng: một học bổng có sẵn.

Học bổng có thể được nhận tại Hoa Kỳ

Yêu cầu:

Điều kiện nhận học bổng:

Yêu cầu đầu vào: Các học giả đến thăm Kissinger trong quá khứ đã được ghi danh vào học tập bậc tiến sĩ. Chương trình, đã hoàn thành tất cả các khóa học, và đang học tập bậc tiến sĩ. Luận án tập trung vào vai trò của Hoa Kỳ trong các vấn đề toàn cầu từ Thế chiến II đến nay, bao gồm cả việc thực hiện các nghệ thuật quản lí nhà nước, ngoại giao và chiến lược cao cả của Hoa Kỳ. Học bổng của các học giả đã tham quan Kissinger sẽ được trao cho các ứng cử viên có những đề xuất xuất sắc khi nộp đơn học bổng Henry A. Kissinger hoặc các tài liệu lưu trữ khác liên quan đến ngoại giao Mỹ tại Yale.

Hạn chót nộp hồ sơ:

11: 59 pm theo giờ Tây Âu ngày 25/2/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải nộp các tài liệu này cùng với đơn đăng ký học bổng :

C.V.

Tóm tắt đề xuất nghiên cứu 100 từ.

Đề xuất nghiên cứu gồm 1000 từ, bao gồm giải thích cách truy cập Kissinger Papers hoặc các tài liệu lưu trữ khác liên quan đến quan hệ đối ngoại của Mỹ tại Yale sẽ giúp ứng viên đạt được các mục tiêu của dự án của ứng viên.

Ba thư giới thiệu.

Hai mẫu viết, ví dụ: chương luận văn hoặc bài báo.

Để nộp đơn xin học bổng, các ứng viên phải nộp đơn trực tuyến thông qua liên kết đã cho:

https://dossier.inter portfolio.com/apply/58784

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: