Humber cung cấp các học bổng miễn học phí có gia hạn toàn phần và một phần tới các sinh viên quốc tế NEW, bắt đầu năm học vào 09/2018 và 01/2019.

Trường Humber nằm tại Toronto, Canada.

Humber college

Bậc học: Chương trình trước tốt nghiệp.

Ngành học: Các chương trình được đào tạo tại trường, xem tại Đây.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng:

  • 2 học bổng toàn bộ học phí và 1 học bổng 5,000$ vào 09/2018; 1 học bổng toàn bộ học phí và 1 học bổng 5,000$ vào 01/2019. Các học bổng sẽ được ứng vào học phí của ứng viên trúng tuyển.
  • Học bổng được gia hạn với điều kiện ứng viên duy trì tối thiểu điểm trung bình 75%.

Số lượng học bổng: 05.

Học bổng có thể nhận ở: Canada.

Yêu cầu:

Đơn đăng ký được xem xét dựa trên thành tích học thuật, sự tham gia hoạt động cộng đồng, thư giới thiệu và nguyện vọng của ứng viên.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót: 19/05/2018 và 28/09/2018 (hàng năm).

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên trước tiên cần đăng ký nhập học, trước khi có thể ứng tuyển học bổng. Đơn đăng ký học bổng được bao gồm trong thư tiếp nhận vào học của ứng viên. Hạn chót vào 19/05/2018 với đợt nhập học 09/2018 và 28/09/2018 với đợt nhập học 01/2019.

Ứng viên cần truy cập trang web chính thức (liên kết bên dưới) để xem thêm các thông tin chi tiết về cách thức ứng tuyển học bổng.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và cách thức ứng tuyển tại Đây.

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: