camerino uni

Đại học Camerino đang mở đợt tuyển sinh cho các chương trình tiến sĩ tại School of Advanced Studies (Trường Nghiên cứu Nâng cao), Ý, dành cho cả công dân Liên minh Châu Âu và công dân ngoài khu vực.

Đại học Camerino là một trường đại học nằm ở Camerino, Ý. Đại học Camerino là trường đại học tốt nhất trong số các trường đại học với ít hơn 10,000 sinh viên tại Ý, theo như bảng xếp hạng Guida Censis Repubblica năm 2011 và 2012.

Ứng viên cần có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh. Do đó, đơn đăng ký được yêu cầu viết bằng tiếng Anh.

University of Camerino: a university in the green heart of Italy!

Bậc học: Học bổng có hiệu lực đối với các chương trình bằng tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng được trao trong các lĩnh vực nghiên cứu sau đây:

a) Architecture, Design, Planning (Kiến trúc, Thiết kế, Quy hoạch): Architecture (Kiến trúc), Theories and Design (Học thuyết và Thiết kế), Innovation Design (Thiết kế đổi mới), Sustainable Urban Planning (Quy hoạch Đô thị Bền vững).

b) Chemical and Pharmaceutical Sciences and Biotechnology (Khoa học Hóa và Dược, Công nghệ sinh học): Chemical Sciences (Khoa học Hóa học), Pharmaceutical Sciences (Khoa học Dược phẩm).

c) Legal and social sciences (Luật học và Khoa học xã hội): Civil Law and Constitutional Legality (Luật Dân sự và Pháp luật lập hiến), Fundamental Rights in the Global Society (Các quyền cơ bản trong Xã hộ toàn cầu).

d) Life and Health Sciences (Khoa học Sự sống và Sức khỏe): Molecular Biology and cellular Biotechnology (Sinh học Phân tử và Sinh học Tế bào), One health (integrated approach to health focused on interactions between animals, humans and their diverse environments) (Một sức khỏe (phương pháp tiếp cận kết hợp đối với sức khỏe tập trung vào sự tương tác giữa động vật, con người và môi trường đa dạng của họ)), Ecosystems and biodiversity management (Quản lí Hệ sinh thái và Đa dạng sinh học).

e) Science and Technology (Khoa học và Công nghệ): Mathematics (Toán học), Computer science (Khoa học Máy tính), Theoretical and experimental physics (Vật lý lý thuyết và thực hành), Các quá trình vật lý và hóa học trong hệ thống của Trái Đất (Physical and chemical processes in Earth systems).

Giá trị học bổng: Tổng giá trị tối thiểu của học bổng là € 1,278.61 mỗi tháng hoặc cao hơn dựa trên quy định hiện hành. Đối với khoảng thời gian nghiên cứu di động tại nước ngoài, con số này tăng lên 50%. Các giai đoạn di động tại nước ngoài là bắt buộc, phải được ủy quyền bởi Ủy ban Cố vấn Tiến sĩ và không được vượt quá 18 tháng. Các ứng viên Tiến sĩ từ các quốc gia khác có thể dành khoảng thời gian di động của họ tại Ý, với điều kiện họ làm việc cùng các trường đại học hoặc các viện nghiên cứu nổi tiếng.

Số lượng học bổng: Ít nhất 25 học bổng sẽ được hiệu lực hóa đối với các chương trình đã đề cập ở trên.

Học bổng được trao tại Ý.

Yêu cầu:

  • Yêu cầu quốc tịch: Công dân trong và ngoài Liên minh châu Âu đều có thể đăng ký.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên cần có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh. Do đó, đơn đăng ký được yêu cầu viết bằng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

25/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Mọi đơn đăng ký đều phải được gửi dưới hình thức trực tuyến, xem tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: