The DAAD Helmut-Schmidt-Programme Masters Scholarships for Public Policy and Good Governance Programme (Học bổng Thạc sĩ Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức Chương trình Helmut-Schmidt dành cho Chương trình Chính sách cộng đồng và Quản trị tốt) mở ra cho những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ các nước đang phát triển cơ hội có được bằng Thạc sĩ, học tại các trường đại học Đức, trong các môn học có liên quan đặc biệt đến sự phát triển xã hội, chính trị và kinh tế tại nước nhà.

Quốc tịch: Học bổng được mở đối với ứng viên từ châu Phi, Mỹ Latin, Bắc/Trung Mỹ, Nam Á, Đông Nam Á cũng như các quốc gia Trung Đông. Xem danh sách các quốc gia đủ điều kiện tại Đây.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Các học bổng được trao đối với các khóa học được lựa chọn từ các trường đại học Đức được liệt kê dưới đây:

 • Hertie School of Governance, Berlin (Trường Quản trị Hertie, Berlin): Master of Public Policy (Thạc sĩ Chính sách Cộng đồng) (MPP) xem tại Đây.
 • University of Duisburg-Essen (Đại học Duisburg-Essen): MA Development and Governance (Thạc sĩ Phát triển và Quản trị) xem tại Đây.
 • Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt (Trường Chính sách cộng đồng Willy Brandt thuộc Đại học Erfurt):  Master of Public Policy - MPP (Thạc sĩ Chính sách Cộng đồng) xem tại Đây.
 • Leuphana University of Lüneburg (Đại học Leuphana thuộc Lüneburg): Public Economics, Law and Politics - PELP (Kinh tế, Luật và Chính trị công đồng) xem tại Đây.
 • Hochschule Osnabrück: Management in Non-Profit Organisations (Quản trị các tổ chức phi lợi nhuận) xem tại Đây.
 • University of Osnabrück (Đại học Osnabrück): Master of  Democratic Governance and Civil Society (Thạc sĩ Quản trị Nhà nước và Xã hội dân sự) xem tại Đây.
 • University of Passau (Đại học Passau): Master of Governance and Public Policy (Thạc sĩ Quản trị và Chính sách cộng đồng) xem tại Đây.
 • University of Potsdam (Đại học Potsdam): Master of Public Management - MPM (Thạc sĩ Quản trị cộng đồng) xem tại Đây.

Giá trị học bổng: Những người nhận được học bổng Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) trong khuôn khổ chương trình Helmut-Schmidt được miễn học phí. DAAD chi trả tỷ lệ học bổng hàng tháng gần đây là 850 €. Học bổng cũng bao gồm các khoản đóng góp vào bảo hiểm y tế tại Đức, phí đi lại thích hợp, một khoản trợ cấp học tập và nghiên cứu cũng như trợ cấp thuê nhà và/hoặc trợ cấp cho vợ/chồng và con cái tại nơi có thể áp dụng.

Trước khi chương trình học bắt đầu, những người nhận được học bổng sẽ nhận được một khóa học tiếng Đức sáu tháng từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2019.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được trao tại Đức.

Yêu cầu:

Điều kiện nhận học bổng:

 • Yêu cầu quốc tịch: Cơ chế học bổng được mở đối với ứng viên từ châu Phi, Mỹ Latin, Bắc/Trung Mỹ, Nam Á, Đông Nam Á cũng như các quốc gia Trung Đông. Xem danh sách các quốc gia đủ điều kiện tại Đây.
 • Yêu cầu đầu vào: Học bổng hướng đến những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc với bằng đại học đầu tiên (Cử nhân hoặc tương đương) những người mong muốn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội tại nước nhà trong tương lai. Học bổng được mở đối với cả những sinh viên tốt nghiệp trẻ chưa có kinh nghiệm làm việc và những người có chuyên môn đang trong sự nghiệp của mình.
 • Tiêu chí lựa chọn chính của DAAD là: kết quả học tập, kiến thức tiếng Anh (và tiếng Đức), hoạt động chính trị và xã hội, một bản mô tả mang tính thuyết phục vềđộng lực ngành và động lực cá nhân đối với dự án học tập tại Đức và những lợi ích mong muốn sẽ đem lại cho nước nhà khi trở về.
 • Bằng đại học gần đây nhất cần đạt được trong vòng sáu năm trước khi đăng ký cho học bổng. Ứng viên sẽ không được cân nhắc nếu như họ đã ở Đức hơn 15 tháng tại thời điểm đăng ký.

Tất cả các khóa học Thạc sĩ đều có những yêu cầu bổ sung cụ thể mà ứng viên cần thõa mãn trong bất kì trường hợp nào.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/07/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức đăng ký: Vui lòng nộp hồ sơ đăng ký cho khóa học thạc sĩ đã lựa chọn và cho học bổng DAAD tới trường đại học tương ứng (không nộp cho DAAD). Ứng viên cần chỉ rõ mình đang đăng ký cho học bổng DAAD chương trình Helmut-Schmidt (học bổng Thạc sĩ dành cho Chính sách Cộng đồng và Quản trị tốt). Quá trình đăng ký kéo dài từ 01/06 đến 31/07 năm 2018.

Vui lòng đọc Thông báo 2019 tại Đây và truy cập website chính thức (xem phía dưới) để xem thông tin chi tiết về phương thức đăng ký.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: