otago655388

Đại học Otago đang đưa ra các đơn xin Học bổng Thạc sĩ. Học bổng dành cho cả ứng viên trong nước và ngoài nước.

Đại học Otago là một trường đại học ở Dunedin, Otago, New Zealand. Chất lượng nghiên cứu của trường được đánh giá cao, và trong năm 2006 trường đứng thứ hai ở New Zealand chỉ sau Đại học Auckland về số lượng các nhà nghiên cứu học thuật hạng A làm việc tại trường.

otago_093875

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn thì bạn sẽ cần chứng tỏ kĩ năng tiếng Anh của bạn ở trình độ đủ cao để thành công trong việc học.

Ngành học: Các ngành học được đào tạo tại trường.

Bậc học: Thạc sĩ theo tín chỉ.

Giá trị học bổng: 10,000NZ$.

Số lượng: Chưa rõ.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại New Zealand.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải:

  • Đạt được bằng Thạc sĩ theo tín chỉ Otago đầu tiên.
  • Sinh viên trong nước hoặc sinh viên quốc tế.
    Thực hiện một khóa học bằng thạc sĩ (bằng văn bản, hoặc, bao gồm một bài nghiên cứu, tài liệu nghiên cứu nên có giá trị điểm dưới 90 điểm).

Yêu cầu tiếng Anh: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn thì bạn sẽ cần phải chứng minh rằng các kỹ năng tiếng Anh của bạn ở trình độ đủ cao để thành công trong việc học của bạn.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Học bổng đang mở đơn.

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách nộp đơn:
Do số lượng Học bổng Thạc sĩ tín chỉ của trường Đại học Otago hạn chế, chỉ có sẵn (20), đơn đăng ký đưa ra bị hạn chế bởi hệ thống đề cử. Khi một sinh viên đã được nhận vào chương trình lựa chọn của họ, bộ sẽ đánh giá sự phù hợp của họ đối với tài trợ học bổng và tư vấn cho Văn phòng Học bổng rằng họ muốn đề cử một ứng cử viên cho học bổng này. Văn phòng học bổng sau đó sẽ gửi lời mời đến ứng cử viên qua eVision. Lưu ý rằng do tính chất cạnh tranh của học bổng này, các ứng cử viên có khả năng được đề cử cho học bổng này thường sẽ cần có điểm trung bình tối thiểu là điểm A trong năm học gần đây nhất của họ. Quyết định liên quan đến các học bổng này sẽ được thực hiện vào tháng trước khi bắt đầu chương trình học.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: