aerial-commerce

Đại học Canterbury hiện đang mở đơn ứng tuyển học bổng F A Hayek ngành Kinh tế và Khoa học Chính trị dành cho những viên sáng giá nhất.

Học bổng được trao cho những ứng viên muốn theo học chương trình cấp bằng Danh dự hoặc Thạc sĩ trong các lĩnh vực Kinh tế hoặc Khoa học Chính trị tại trường

Là trường đại học lâu đời thứ 2 tại New Zealand, Đại học Canterbury cấp bằng cho rất nhiều khóa học. Trường đứng đầu trong danh sách các trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Trường là một nơi học tập thực sự toàn diện gồm 7 chất lượng nổi bật.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Thạc sĩ hoặc bằng Danh dự
 • Ngành học: Kinh tế hoặc Khoa học Chính trị
 • Giá trị học bổng: $16,500
 • Số lượng: không giới hạn
 • Đối tượng: Ứng viên New Zealand và quốc tế
 • Học bổng có giá trị tại New Zealand

Yêu cầu:

Học bổng dành cho các ứng viên đăng ký chương trình cấp bằng Danh dự và Thạc sĩ đối với  các lĩnh vực Kinh tế và Khoa học Chính trị tại trường. Một khóa học thang điểm trong phạm vi 0.75-1.50 EFTS. Một chương trình như vậy phải bao gồm một thành phần nghiên cứu ít nhất 30 điểm.. Học bổng có thể sử dụng phần một hoặc phần hai trong 2 năm chương trình Thạc sĩ. Ngoài ra học bổng cũng có thể sử dụng cho các bằng thạc sĩ 180 điểm, một năm do Bộ Khoa học Chính trị hoặc Bộ Kinh tế và Tài chính cung cấp.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/10/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Để ứng tuyển học bổng các ứng viên cần nhập học tại trường chương trình cấp bằng Danh dự hoặc Thạc sĩ trong lĩnh vực Kinh tế hoặc Khoa học chính trị. Từ đó ứng viên có thể đăng kỹ trực tuyến học bổng
 • Các tài liệu đính kèm: Đối với nghiên cứu Thạc sĩ hoặc bằng Danh dự, các ứng viên cần cung cấp chứng chỉ Cử nhân, một CV và một thư bày tỏ nguyện vọng cá nhân.
 • Yêu cầu nhập học: Trước khi bắt đầu chương trình học tại UC ứng viên cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu nhập học. Ứng viên phải đạt được ít nhất 3 cấp độ “ A” ở cấp độ C trở lên, GCE/CIE ở cấp độ “ A” và bằng Cử nhân quốc tế.
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Nếu ứng tuyển nhập học tại UC, ứng viên cần phải cấp chứng chỉ chứng minh trình độ Anh ngữ của mình.
 • Quyền lợi: Được nhận học bổng trị giá lên tới $16,500.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây