16

Đại học Công nghệ Sydney là một trong những trường đại học mới nổi hàng đầu thế giới. Là một trường đại học năng động tại trung tâm Sydney, trường sở hữu mô hình học tập đặc biệt, hiệu suất nghiên cứu nổi bật và danh tiếng thuộc hàng đầu.

Tại sao tại Đại học Công nghệ Sydney ? Tại UTS, ứng viên có thể phát triển kỹ năng việc làm, cũng như kiến thức và sự tự tin quan trọng để thành công. Trường cũng hỗ trợ những cơ hội việc làm tuyệt vời cho sinh viên. Điều đó giúp xác định và phát biểu các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của sinh viên phù hợp với sự chuyên nghiệp kèm theo.

Bậc học: Cử nhân

Giá trị học bổng: Hỗ trợ 25% học phí

Số lượng học bổng: Không xác định rõ

Quốc tịch: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Yêu cầu:

Các quốc gia đủ điều kiện: Công dân của khu vực Đông Nam Á (Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan hoặc Việt Nam) đủ điều kiện để đăng ký học bổng này.

Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng có sẵn để theo đuổi chương trình học tập bậc đại học trong bất kỳ môn học nào được đào tạo bởi trường đại học.

Ứng viên phải hoàn thành một trong những điều sau đây: hoàn thành học tập bản thân tối thiểu năm lớp 12 của Úc, bằng cấp trung học được UTS công nhận tương đương với Lớp 12 của Úc, chương trình Nghiên cứu Dự bị Đại học Úc được UTS công nhận. Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập học cho chương trình khóa học đại học UTS đã chọn và bắt đầu học toàn thời gian tại UTS.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 29/07/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ :

Để nộp đơn xin học bổng, ứng viên cần phải nhập học tại UTS trong khóa học mà ứng viên muốn học. Các ứng viên đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện sẽ được tự động xem xét cho học bổng.

Yêu cầu nhập học: Để nhập học tại trường đại học, ứng viên phải nộp đơn trực tuyến thông qua trang web của trường đại học.

Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là Tiếng Anh được yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Anh bằng cách hoàn thành bài kiểm tra hoặc chương trình tiếng Anh được UTS công nhận.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: