RMIT University, Australia

Tìm kiếm một giải thưởng dự án tiến sĩ trong Kỹ thuật hóa học? Đại học RMIT đang trao giải thưởng Tiến sĩ Kỹ thuật Hóa học cho sinh viên Tiến sĩ đủ điều kiện làm việc trong dự án học bổng nghiên cứu do CSIRO tài trợ.

Chương trình này dành cho công dân Úc hoặc một sinh viên quốc tế tự tài trợ với nền tảng về kỹ thuật hóa học.

Đại học RMIT được thành lập vào năm 1887, được công nhận trên toàn cầu vì những đóng góp cho kiến trúc. Trường cung cấp các chương trình đại học, sau đại học và dạy nghề và các khóa học toàn cầu tập trung và thực tế trong ứng dụng.

Tại sao là Đại học RMIT? Trường đại học cung cấp cho các ứng viên một cơ hội học tập với trải nghiệm tốt nhất có thể cùng với các kỹ năng để thành công trong sự nghiệp đã chọn. Trường giúp sinh viên phát triển các kỹ năng để đạt được công việc mơ ước của họ.

Bậc học: chương trình tiến sĩ

Môn học: học bổng dành cho sinh viên học chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực Kỹ thuật hóa học

Giá trị học bổng: $31,000

Số lượng học bổng: 1 học bổng

Quốc tịch: công dân Úc và sinh viên quốc tế

Học bổng có thể nhận tại Úc

Yêu cầu:

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau: Người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản tốt. Ứng viên phải chứng minh khả năng làm việc như một phần của nhóm nghiên cứu đa ngành.

Các ứng cử viên có nền tảng kỹ thuật hóa học được khuyến khích ứng tuyển. Tuy nhiên, các ứng cử viên có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực khác như quy trình / kỹ thuật năng lượng cũng sẽ được xem xét. Ứng viên phải có bằng danh dự hạng nhất hoặc bằng danh dự 2A hoặc tương đương hoặc bằng thạc sĩ bằng cấp nghiên cứu trong một chuyên ngành kỹ thuật có liên quan..

Yêu cầu nhập học: Để được nhận bằng tiến sĩ, ứng viên phải có bằng cử nhân với thành phần nghiên cứu, bằng thạc sĩ, bằng chứng về trình độ học vấn phù hợp cho chương trình.

Yêu cầu về ngôn ngữ: Tất cả các ứng viên, dù là trong nước hay quốc tế, phải cung cấp bằng chứng cho thấy khả năng tiếng Anh của họ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để nhập học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Thời gian ứng tuyển sẽ kết thúc khi tìm được ứng viên phù hợp

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách đăng ký: Để nộp đơn, ứng viên phải nhập học bằng tiến sĩ nghiên cứu tại trường đại học. Đối với học bổng, ứng viên nên liên hệ với Giáo sư Raj Parthasarath: parthasarathy@rmit.edu.au.

Tài liệu hỗ trợ: Các ứng viên cần nộp một tuyên bố để phác thảo sự quan tâm của họ, một bản sao điện tử của bảng điểm học tập của họ, một CV bao gồm bất kỳ ấn phẩm và chi tiết liên lạc của 2 người giới thiệu.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây