Queen Mary University of LondonĐại học Queen Mary ở London (The Queen Mary University of London-QMUL) mời ứng tuyển cho 100 học bổng toàn phần cho sinh viên quốc tế. Học bổng dành cho sinh viên theo đuổi chương trình nghiên cứu sau đại học.

Queen-Mary-University-Of-London-1Đại học Queen Mary ở London ((QMUL) là một trong những trường hàng đầu Vương quốc Anh, xếp hạng thứ năm về nghiên cứu dẫn đầu và xuất sắc trên thế giới.

Đại học hy vọng tất cả các sinh viên có một tiêu chuẩn tốt về tiếng Anh để học tập tốt các môn học. Yêu cầu tiếng Anh tối thiểu GCSE mức C hoặc 4.

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên theo đuổi chương trình nghiên cứu sau đại học.

Ngành học: Học bổng được trao cho việc học các môn học khác nhau tại trường đại học.

Giá trị học bổng: Đại học Queen Mary cấp học bổng cho sinh viên nghiên cứu với giá trị khoảng 12 triệu bảng Anh để hỗ trợ sinh viên bậc  tiến sĩ mỗi năm. Giá trị này bao gồm các học bổng nghiên cứu sau đại học có uy tín của QMUL, cũng như các học bổng được tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Vương quốc Anh (RCUK), tài trợ từ các công ty công nghiệp và từ các tổ chức từ thiện nghiên cứu và các tổ chức văn hóa.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tịch Anh, thuộc Liên minh châu Âu và sinh viên quốc tế.

Số lượng: 100 suất học bổng toàn phần hoặc một phần.

Học bổng có thể nhận được tại Vương quốc Anh.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp trước.

Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Đại học hy vọng tất cả các sinh viên có một tiêu chuẩn tốt về tiếng Anh để học tập tốt các môn học. Yêu cầu tiếng Anh tối thiểu là GCSE mức C hoặc 4, dù yêu cầu tiếng Anh đối với một số khóa học có thể cao hơn.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/01/2019.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đăng ký từng bước như sau:

  • Bước 1: Chọn khóa học từ danh sách các khóa học sau đại học.
  • Bước 2: Yêu cầu nhập học.

Đại học chấp nhận một loạt các bằng ở nước ngoài. Tham khảo thông tin cụ thể về quốc gia / khu vực để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không.

  • Bước 3: Khóa học tiếng Anh và khóa học cơ sở.

Nếu ngôn ngữ đầu tiên của bạn không phải là tiếng Anh, bạn phải có khả năng cung cấp bằng chứng gần đây rằng khả năng nói và viết bằng tiếng Anh của bạn là đủ cho các chương trình mà bạn đã đăng ký. Để biết danh sách đầy đủ các yêu cầu về tiếng Anh của chúng tôi, vui lòng xem các trang web yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh.

  • Bước 4: Áp dụng cho Queen Mary: Những đăng ký cho bậc sau đại học phải được thực hiện online. Những đăng ký truyền thống bằng giấy sẽ không được chấp nhận.

Đơn đăng ký online xem tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: