Sharing is, indeed, sexy!

KU_Leuven1

Học bổng tiến sĩ cho những nhà nghiên cứu phía Nam hiện đang được trao cho những người ửng hộ KU Leuven cho dự án tiến sĩ 4 năm. Sinh viên từ các nước đang phát triển có thể ứng tuyển

Mục đích của học bổng này là nâng cao sự gắn kết của lĩnh vực nghiên cứu trong 1 đất nước nhất định, 1 người đồng ủng hộ liên kết với 1 trường đại học hoặc viện nghiên cứu từ đất nước đó phải tham gia

KU Leuven là viện nghiên cứu và đào tạo mang tầm cỡ quốc tế. Tất cả khóa học ở trường được dựa vào những nghiên cứu sáng tạo của các nhà khoa học và giáo sư

 • Bậc học: học bổng dành cho sinh viên theo học chương trình tiến sĩ
 • Môn học: học bổng trao cơ hội hoc tất cả những môn học tại trường
 • Giá trị học bổng: 1 học bổng tiến sĩ tại KU Leuven cho 4 năm, 1 khoảng thời gian tiền tiến sĩ tối đa 12 tháng (nếu hội đổng tiến sĩ khuyên làm vậy) và sự hoàn lại chi phí đi lại từ đất nước của sinh viên tiến sĩ tới Bỉ vào thời điểm ban đầu của chương trình (tối đa 1000EUR và dựa trên bằng chứng về khoản tiêu thụ). Sinh viên tiến sĩ được miễn học phí tại KU Leuven. Trong trường hợp thời gian tiền tiến sĩ được áp dụng và thời đó không thành công, ứng viên cũng được hoàn tiền chi phí đi lại, chi phí cho chuyến bay khứ hồi về nước (tối đa 1000EUR và dựa trên bằng chứng chi tiêu)
 • Quốc tịch: Sinh viên từ các nước đang phát triển có thể ứng tuyển. (“những nước đang phát triển” là những đất nước trong danh sách OECD DAC từ tiêu chí “ Các nước kém phát triển”,”Các nước có thu nhập thấp”, “Các nước có thu nhập trung bình thấp”)
 • Số lượng học bổng: mỗi năm có tối đa 5 học bổng tiến sĩ cho những nhà nghiên cứu từ phía Nam được tài trợ tại KU Leuven
 • Học bổng có thể nhận được tại Bỉ

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: ứng viên phải đạt được những yêu cầu sau:

 • Ứng viên KU Leuven và người đồng hành (nếu có) phải đạt những điều kiện để trở thành người ủng hộ cho 1 dự án của Internal Funds. Ứng viên cũng sẽ trở thành tiến sĩ tại KU Leuven
 • Ứng viên phải đạt được những yêu cầu của KU Leuven để đạt được bằng tiến sĩ. Những điều kiện sau:
 • Có 1 người ủng hộ từ đát nước đang phát triển. Người này nên có những chuyên môn cần thiết để giám sát dự án và mang quyền hạn trong lĩnh vực và viện. Người này nên có 1 vai trò trong dự án, liên tục hoặc giám sát thời gian ngắn
 • Nghiên cứu được thực hiện tại KU Leuven. Ở thời hạn ngắn hoặc nhiệm vụ với đất nước và hoặc ở lại được chấp nhận, nhưng họ phải được nêu ra trong bản ứng tuyển. Trong trường hợp được chấp thuận, những tình trạng cư trú này phải được báo cáo cho Reseach Coordination Office và phải được nói đến trong bản ứng tuyển
 • Luận án phải được bảo vệ trong 4 năm. Người tham gia KU Leuven phải xác nhận điều này là khả thi và họ sẽ làm mọi điều cần thiết để đảm bảo chương trình kết thúc trong thời gian cho phép
 • Ứng viên thạc sĩ phải hoàn thiện chương trình tiến sĩ. Ứng viên tiến sĩ đã bắt đầu predoc hoặc học vị tiến sĩ tại KU Leuven nhưng không quá 8 tháng trước hạn chót của học bổng này có thể tham gia
 • Ứng viên tiến sĩ chưa ứng tuyển cho học bổng Global Mind PhD

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 14/3/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn ứng tuyển phải bao gồm các yếu tố sau

 • Ủy quyền từ ủy ban tiến sĩ để ghi danh là một nhà nghiên cứu tiến sĩ. (Ủy quyền này mang tính học thuật và không đảm bảo tài trợ cho học bổng tiến sĩ!)
 • Danh tính của người khởi xướng KU Leuven và người đồng tham gia (tùy chọn) với CV của họ và mô tả về sự giám sát của nghiên cứu sinh;
 • Danh tính của người đồng tham gia tại trường đại học hoặc viện nghiên cứu ở nước đang phát triển với CV và mô tả về sự giám sát của nghiên cứu sinh;
 • Mô tả dự án và kế hoạch làm việc của dự án tiến sĩ, thể hiện sức mạnh học thuật của đề xuất, cũng như sự phù hợp trong bối cảnh phát triển và tác động tiềm năng, và địa phương liên quan và tiềm năng để tăng năng lực địa phương. Trong kế hoạch làm việc, bất kỳ lưu trú nước ngoài theo kế hoạch phải được mô tả rõ ràng (tối đa 5p);
 • Sơ yếu lý lịch của ứng viên, bao gồm một động lực về thời gian lưu trú tại nhóm nghiên cứu KU Leuven và sự liên quan của nó đối với đất nước quê hương (tối đa 3p);
 • Mô tả chi tiết về sự hợp tác và sự giám sát của tiến sĩ (tối đa 1p);
 • Một lá thư bày tỏ nguyện vọng từ nhà quảng bá KU Leuven có chứa (a) làm rõ giá trị gia tăng khoa học của dự án, (b) sự liên quan đến sự phát triển của đất nước liên quan, (c) mô tả về sự hợp tác nhằm mục đích (hoặc hiện tại) với nhà đồng quảng bá nước ngoài và (d) một xác nhận chính thức để hoàn thành nhiệm vụ giám sát và hậu cần để cho phép hoàn thành tiến sĩ trong khoảng thời gian dự kiến.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây