eu_flag_erasmusmu-01

Học bổng Thạc sĩ Erasmus Mundus hiện đang mở đối với ngành Nghiên cứu về giới và Phụ nữ (GEMMA). Học bổng bao gồm học phí toàn phần và các phí tham gia khác.

Học bổng được cấp tại GEMMA thuộc chuỗi Action1 chương trình Erasmus + ủy ban Châu Âu và được thiết kế nhằm chi trả các chi phí mà ứng viên phải trả trong suốt quá trình học.

GEMMA là chương trình Thạc sĩ Erasmus+ đầu tiên: Erasmus Mundus về Nghiên cứu về Giới và Phụ nữ ở Châu Âu. Đây là một chương trình hỗ trợ tuyệt vời từ ủy ban Châu Âu, và là khóa học Thạc sĩ 3 lần liên tiếp (2006, 2011 và 2017) đặc biệt với trung bình 150 dự án đề xuất được gửi hàng năm dưới dạng dự án và mô hình trong lĩnh vực Nghiên cứu Phụ nữ và Nghiên cứu về Giới dưới quan điểm của Châu Âu và toàn cầu.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Chương trình Thạc sĩ
 • Ngành học : Học bổng được trao trong ngành Nghiên cứu về giới và Phụ nữ ( GEMMA)
 • Giá trị học bổng: Học bổng Erasmus Mundus bao gồm toàn bộ học phí và các phí tham gia khác. Thêm vào đó, học bổng còn bao gồm chi phí sinh hoạt hàng tháng ( 1.000 euros trong vòng 24 tháng thời hạn chương trình), một năm chi phí đi lại và phí thiết bị. Hiệp hội GEMMA tài trợ cho ứng viên theo các thỏa thuận thanh toán cụ thể được thông báo trước cho người được cấp.
 • Số lượng: Không giới hạn
 • Đối tượng: Các ứng viên đến từ Châu Âu hoặc bên ngoài liên minh Châu Âu
 • Học bổng có giá trị tại Tây Ban Nha.

Yêu cầu:

Điều kiện học bổng:

 • Các ứng viên phải có ít nhất một bằng Thạc sĩ ( hoặc tương đương : 180 ECTS, tối thiếu 3 năm nghiên cứu)
 • Các ứng viên phải chứng minh kiến thức ngôn ngữ giảng dạy của tổ chức Home GEMMA và ngôn ngữ của Tổ chức Mobility ( hãy xem “ các ngôn ngữ” ở phần hướng dẫn bên dưới để biết thêm chi tiết)
 • Các ứng viên phải điển đầy đủ thông tin vào mẫu đơn ứng tuyển học bổng trực tuyến bao gồm tất cả các tệp đính kèm và có bản sao các tài liệu yêu cầu khi được đề nghị.
 • Các ứng viên phải nộp đơn ứng tuyển trong hạn được đưa ra
 • Các ứng viên có khả năng cam kết chương trình nghiên cứu toàn thời gian trong 2 năm của khóa học và hoàn thành lộ trình di động quốc tế bắt buộc.
 • Các ứng viên phải chỉ ra các ưu tiên cho lộ trình di động- tất cả sự kết hợp đề có thể miễn là gồm 2 trường đại học khác nhau tại 2 nước ở Châu Âu ( đây là nguyên do không thể chọn Granada-Oviedo và Oviedo-Granada).
 • Các ứng viên ngoài Liên minh Châu Âu phải có khả năng để đáp ứng tất cả các thủ tục visa.
 • Học bổng quốc gia đối tác: có thể trao cho những ứng viên được chọn từ Tổ chức GEMMA đến từ nước đối tác ( không nằm trong Châu Âu) ngoài một chương trình quốc gia, nhưng người không phải cư dân hoặc thực hiện hoạt chính của họ ( nghiên cứu, đào tạo, làm việc) tại một chương trình quốc gia ( Châu Âu) trong hơn 12 tháng trong 5 năm qua. Xem trang 116 của Erasmus + hướng dẫn chương trình có sẵn tại ĐÂY. Ứng viên cũng có thể tìm được định nghĩa hiện tại của Chương trình quốc gia đối tác trang 21-23 của Erasmus + hướng dẫn chương trình có sẵn tại ĐÂY.
 • Chỉ những viên đã ứng tuyển và được chấp nhận bởi Tổ chức GEMMA phù hợp với tiêu chí lựa chọn và ứng dụng cụ thể của sinh viên, đủ điều kiện nhận học bổng Erasmus + trong GEMMA.
 • Những ứng viên có thể nộp đơn xin học bổng Erasmus + cho chương trình chung Erasmus Mundus Action 1 (thạc sĩ hoặc tiến sĩ) mà họ chọn nhưng số lượng đơn đăng ký phải giới hạn tối đa ba chương trình chung khác nhau.
 • Ứng viên đăng ký học bổng phải có bằng đại học hoặc chứng minh trình độ tương đương được công nhận theo pháp luật và luật lệ quốc gia.
 • Cá nhân những ứng viên nhận lợi ích từ 1 học bổng Erasmus Mundus không đủ điều kiện cho học bổng thứ 2 đối với chương trình tương tự hoặc một chương trình Erasmus khác.
 • Ứng viên, những người được cấp bằng học thuật cuối cùng tại cùng một quốc gia mà họ muốn hoàn thành một phần của chương trình Erasmus Mundus cũng không đủ điều kiện. Hãy xem trang 116 của Erasmus + Hướng dẫn chương trình mới có sẵn tại Đây.
 • Những ứng viên được hưởng lợi từ một học bổng EMJMD không thể nhận một khoản tài trợ khác từ EU trong khi theo đuổi các nghiên cứu Erasmus + Master của họ.

Yêu cầu Anh ngữ : Tiếng Anh : TOEFL, IELTS, bài kiểm tra trình độ Cambridge hoặc tương đương.

Tiếng Tây Ban Nha: Giấy chứng nhận DELuto của Acaduto hoặc tương đương

Tiếng Ý: Kiểm tra tiêu chuẩn của Viện Dante hoặc tương đương

Yêu cầu ngôn ngữ có thể dựa trên các trường đại học. Trong trường hợp Đại học Utrecht cũng như Đại học Trung Âu các bài kiểm tra TOEFL và IELTS được khuyến nghị, mặc dù các chứng chỉ chính thức khác có thể được xem xét.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/2/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức ứng tuyển:

Các ứng viên phải hoàn thành đơn ứng tuyển đối với tất cả các mục. Đơn ứng tuyển có thể được hoàn thành  trong bất kỳ ngôn ngữ giảng dạy chính thức nào của tổ chức GEMMA ( tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha). Tuy nhiên, các ứng viên phải điền vào đơn đăng ký học bổng ngôn ngữ giảng dạy của tổ chức mà họ chọn như là trường đại học ưu tiên số 1. Do đó, nếu ứng viên nộp đơn vào Granada hoặc Oviedo là trường đại học tại nhà ưu tiên số 1, ứng viên nên điền đơn bằng tiếng Tây Ban Nha, trong khi nếu ứng viên nộp đơn vào CEU, York, Lodz hoặc Utrecht, ứng viên nên làm bằng tiếng Anh. Đối với Bologna, ứng viên có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Ý. Việc không chọn ngôn ngữ chính xác trong đơn của ứng viên có thể dẫn đến việc từ chối tự động.

Đơn ứng tuyển phải được nộp trực tuyến qua trang web GEMMA. Trường hợp ngoại lệ duy nhất, nếu đơn không được gửi vì trục trặc công nghệ, ứng viên có thể gửi email tới gemma-at-ugr.es, mail phải được gửi trược hạn nộp và sau khi đã thông báo cho trung tâm về những khó khăn đã trải qua.

Các tài liệu đính kèm ( nguyên bản ) phải được xem trước và đính kèm vào đơn ứng tuyển trực tuyến: (Để biết thêm hướng dẫn, xem tại “ Danh sách tài liệu cần thiết”) .

 • CV ( theo mẫu Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Doads/EuropassCV/CVTemplate.cs p)
 • Văn bằng ( khi cần thiết, ứng viên cần phải cung cấp một bản dịch sang bất kỳ ngôn ngữ làm việc nào của GEMMA)
 • Bảng điểm trong hồ sơ học tập chính thức ( khi cần thiết, ứng viên cần phải cung cấp một bản dịch sang bất kỳ ngôn ngữ làm việc nào của GEMMA)
 • Riêng giấy chứng nhận điểm trung bình (nếu không có trong bảng điểm chính thức của Hồ sơ học tập)
 • Chứng nhận ngôn ngữ ( Đại học nhà GEMMA )
 • Chứng nhận ngôn ngữ ( Đại học di động GEMMA)
 • Chứng nhận cư dân trong thời gian đăng ký
 • Thư giới thiệu

Hãy xem đoạn văn IIIa dưới đây để để được hướng dẫn chi tiết về việc nộp thư giới thiệu.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: