st-andrew-university-issos-14

Chương trình học bổng toàn cầu Đại học St Andrew hiện đang cấp các suất học bổng cho các nghiên cứu sinh ngoài nước Anh.

Học bổng này được thành lập với mục đích nhằm phát triển học giả, những người đang tạo ra tác động đáng kể trong lĩnh vực nghiên cứu của họ và những người đã hoặc đang phát triển một hồ sơ nghiên cứu đặc biệt.

The University of St Andrews is one of the UK’s top universities and is one of Europe’s most research intensive seats of learning.

Đại học St Andrew là một trong số các trường đại học hàng đầu nước Anh và nghiên cứu chuyên sâu tại Châu Âu

Thông tin học bổng:

  • Bậc học: Học bổng dành cho các nghiên cứu sinh
  • Ngành học: Chương trình học bổng sẽ hỗ trợ và phát triển hợp tác nghiên cứu với các học giả trên toàn thế giới để cải thiện những lĩnh vực nghiên cứu hàng đầu, đặc biệt đối với các lĩnh vực liên quan đến một số câu hỏi xã hội lớn nhất mà thế giới hiện nay phải đối mặt.
  • Giá trị học bổng: Chi phí cho các nghiên cứu sinh toàn cầu sẽ được học bổng chi trả trong thời gian từ một tuần đến một tháng.
  • Số lượng: 20 học bổng
  • Đối tượng: Học bổng dành cho các nghiên cứu sinh ngoài nước Anh
  • Học bổng có giá trị tại Anh

Yêu cầu:

Điều kiện học bổng:

Các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Học bổng toàn cầu chỉ dành cho các nghiên cứu viên ngoài nước Anh, là người người có thể cam kết nghiên cứu và cộng tác chất lượng.

Ứng viên có đủ điều kiên bao gồm là những nghiên cứu sinh hoạt động trong các ngành nhân văn, y học, khoa học xã hội hoặc khoa học. Các ứng viên có thể là những học giả tài năng đời đầu hoặc là những nghiên cứu sinh đạt được nhiều thành tích nghiên cứu đáng kể. Những giải thưởng này có thể kết hợp với các chương trình khác để cho phép một kỳ học kéo dài.

Các ứng phù hợp phải là nghiên cứu sinh, những người đã và đang phát triển một bản nghiên cứu đặc biệt trong nội quy.

Yêu cầu Anh ngữ: Tất cả các ứng viên bước vào đại học phải cấp bằng chứng cho thấy họ có thể sử dụng tiếng Anh tốt đủ để nghiên cứu một cách hiệu quả tại Đại học St Andrews.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/1/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức đăng ký:

Ứng viên phải gửi tài liệu đính kèm tới globalfellows-at-st-andrews.ac.uk:

  • Một bản CV ngắn
  • Một thư bày tỏ nguyện vọng nêu rõ những lợi ích nghiên cứu cả của ứng viên, trường học và đại học. Thư bày tỏ nguyện vọng cũng phải bao gồm đề xuất thời gian nghiên cứu của ứng viên.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: