Sharing is, indeed, sexy!

sydney uni

Học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ của Đại học Sydney hiện đang có sẵn và khuyến khích các đơn đăng ký từ bất cứ các ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu nào. Có tổng cộng 10 suất học bổng sẽ được trao cho sinh viên Úc và sinh viên quốc tế.

Học bổng nhằm mục đích thu hút các sinh viên cao học xuất sắc  để cống hiến và nâng cao thế mạnh nghiên cứu và văn hóa của trường.

university-of-sydney-960x540

Đại học Sydney là một trường đại học nghiên cứu công lập của Úc tại Sydney. Được thành lập vào năm 1850, đây là trường đại học đầu tiên của Úc và được coi là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới.

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên theo đuổi chương trình nghiên cứu Sau Tiến sĩ.

Ngành học: Tất cả các ngành và lĩnh vực nghiên cứu.

Đối tượng: Sinh viên Úc và sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Tổng cộng có 10 suất học bổng kéo dài 3 năm được trao vào năm 2019. Ứng viên sẽ nhận được $98,940 lương cơ bản mỗi năm, tối đa 17% hưu bổng (quỹ hưu trí), trợ cấp nghiên cứu $25,000, nghỉ phép bốn tuần mỗi năm (cộng với một khoản lớn phụ phí nghỉ phép) và được hoàn trả phí đi lại bằng máy bay để di chuyển đến Sydney. Khoản tiền thưởng $30,000 cũng sẽ được trao nếu các nghiên cứu sinh nhận được học bổng từ bên ngoài trong hai năm đầu tiên.

Số lượng học bổng: 10.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

 • Ứng viên phải có bằng Tiến sĩ trong khoảng từ ngày 01/01/2013 đến ngày 19/08/2018. Ngày trao bằng Tiến sĩ được xác định từ ngày ghi trên bằng chứng nhận.
 • Ứng viên phải có được xác nhận của người hướng dẫn được đề xuất trước khi nộp đơn. Xem thêm tại mục “Cách thức nộp hồ sơ” bên dưới.
 • Đặc biệt ưu tiên những ứng viên hiện đang có ý định vào trường đến từ các tổ chức khác ở Úc hoặc từ nước ngoài. Tuy nhiên, những ứng viên đang làm việc tại Đại học Sydney hoặc tại các viện liên kết khác (bao gồm cả viện nghiên cứu y khoa) bắt đầu từ ngày 01/07/2017 đủ điều kiện đăng ký.
 • Những ứng viên có bằng tiến sĩ được trao bởi Đại học Sydney chỉ được đăng ký nếu như họ đã làm việc ở một vị trí được trả lương ở các tổ chức khác sau khi nhận bằng.

Yêu cầu về tiếng Anh: Các ứng viên mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh và bằng cấp của họ được trao bởi một tổ chức không giảng dạy bằng tiếng Anh được yêu cầu phải chứng minh khả năng tiếng Anh của mình. Trong những trường hợp như vậy, ứng viên phải cung cấp kết quả của một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được công nhận đã thực hiện trong vòng hai năm qua.

 

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 19/08/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức:

 • Tải các mẫu đăng ký thích hợp tại Đây.
 • Tìm một người hướng dẫn tại Đại học Sydney - Một người hướng dẫn là một giáo viên tại Đại học Sydney mà đồng ý xác nhận đơn đăng ký của bạn và có ý định sẽ là người hướng dẫn cho bạn trong suốt thời gian học bổng. Vui lòng liên hệ trực tiếp với họ để được xác nhận bằng một văn bản ngắn gọn cho biết cách bạn có thể đóng góp cho khoa, trung tâm hoặc sáng kiến đa ngành có liên quan (xem mẫu thư chứng thực). Bạn không cần liên hệ với ban giám đốc trung tâm hoặc sáng kiến. Phó trưởng khoa nghiên cứu hoặc Ban giám đốc sáng kiến đa ngành cũng có thể điền vào mẫu đơn xác thực nhưng phải đề tên người hướng dẫn cho ứng viên. Xem thêm tại Đây.
 • Nộp đơn đăng ký của bạn qua hệ thống trực tuyến của chúng tôi trước 11 giờ 59 phút tối (múi giờ Đông Úc, AEST) chủ nhật ngày 19/08/2018.

Bạn cần phải chuẩn bị các tài liệu và thông tin sau:

 • Sơ yếu lý lịch bao gồm các thông tin chi tiết về học vị Tiến sĩ, kinh nghiệm nghiên cứu, các ấn phẩm hoặc thành quả nghiên cứu (đánh dấu * cho 5 mục phù hợp nhất với đơn ứng tuyển này) và các trích dẫn hoặc các thông số liên quan đến ngành học. Sơ yếu lý lịch không được dài quá 5 trang (kích thước phông chữ là 11).
 • Bằng Tiến sĩ. Vui lòng bao gồm bản tiếng Anh nếu có.
 • Bản báo cáo dự án nghiên cứu đề xuất dài 2 trang (theo mẫu) gồm tên dự án, mục đích, nền tảng và ý nghĩa, cách thức thực hiện và phương pháp kỹ thuật, liên hệ giữa nghiên cứu được đề xuất với các hoạt động đang diễn ra và môi trường của khoa tại nước nhà, trung tâm và/hoặc sáng kiến đa ngành có liên quan host (Faculty and/or centre or multidisciplinary initiative). Phần này không được dài quá 2 trang, với kích thước phông chữ là 11, bao gồm cả mục trích dẫn nguồn tham khảo. Các trang bổ sung không được xem xét.
 • Thư xác nhận đã ký của giáo viên hướng dẫn được đề xuất của bạn HOẶC Giám đốc sáng kiến nghiên cứu đa ngành HOẶC Phó Trưởng khoa nghiên cứu. Vui lòng sử dụng mẫu được cung cấp. Các ứng dụng không có chữ ký sẽ không được xem xét.
 • Mô tả chi tiết những gián đoạn nghề nghiệp kèm bằng chứng có liên quan.
 • Một bản báo cáo của người tham chiếu. Người tham chiếu nên được lựa chọn dựa trên khả năng của họ để nhận xét về năng lực và chất lượng công việc của bạn, thành tích có liên quan đến cơ hội, và tiềm năng của bạn để cạnh tranh trong môi trường quốc tế cho các chương trình học bổng sau đó (ví dụ, nằm trong danh sách 10-15% người đứng đầu trong lĩnh vực của họ ).
 • Người hướng dẫn được chỉ định không thể là người tham chiếu

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin và cách thức đăng ký tại Đây.