RAEng-logo-2013The Royal Academy of Engineering (RAEng) đang cung cấp học bổng Nghiên cứu và học bổng Engineering for Development Research cho năm học 2018-2019. Học bổng này dành cho nghiên cứu sinh quốc tế.

raeng

Những học bổng nghiên cứu 5 năm có uy tín này được thiết kế để thúc đẩy sự xuất sắc trong kỹ thuật bằng cách cung cấp sự hỗ trợ cho các ứng cử viên có năng lực vượt trội để trở thành các nhà nghiên cứu hàng đầu trong tương lai.

Kỹ thuật rất quan trọng. Nó là nền tảng cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức xã hội to lớn và giúp đảm bảo sự sẵn sàng cho tương lai, từ việc tạo nên nguồn cung cấp thực phẩm, nước và năng lượng sạch bền vững đến việc nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và đảm bảo an toàn và bảo mật.

Là học viện kỹ thuật và công nghệ quốc gia của Anh, RAEng tập hợp những kỹ sư tài năng và thành công nhất - các nghiên cứu sinh của chúng tôi - để thúc đẩy và phát huy sự xuất sắc trong kỹ thuật vì lợi ích của xã hội.

Bậc học: RAEng cung cấp các học bổng nghiên cứu hàng năm cho các nghiên cứu sinh Tiến sĩ nổi bật, những người được dẫn dắt bởi một viện đại học/trường đại học tại Anh.

Ngành học: Kỹ thuật.

Đối tượng: Nghiên cứu sinh quốc tế.

Giá trị học bổng:

 • Các đơn đăng ký được giới hạn khoảng hỗ trợ £500,000 từ Học viện trong vòng 5 năm, tương đương 80% toàn bộ các chi phí kinh tế.
 • Có một khoản phụ phí £25,000 một năm và nó không bao gồm trong 80% tổng các chi phí kinh tế hay khoản trợ cấp từ Học việc chủ quản. Khoản tài trợ bổ sung này nhằm mục đích đẩy mạnh sự hợp tác quốc tế để phổ biến các kết quả nghiên cứu và xây dựng các lộ trình nghiên cứu nhằm tác động tích cực hoặc đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững của một quốc gia hoặc các quốc gia trong Ủy ban Hỗ trợ Phát triển (DAC).

Số lượng: Hai chương trình học bổng được cung cấp là:

 • Học bổng Nghiên cứu.
 • Học bổng Engineering for Development Research.

Học bổng có thể được nhận tại Anh.

Yêu cầu:

Học bổng nghiên cứu phải được thực hiện tại một học viện đại học/trường đại học tại Anh trong khoa Kỹ thuật hoặc trong một khoa có khả năng hỗ trợ đầy đủ cho một dự án nghiên cứu về kỹ thuật và nghiên cứu sinh.

 • Trách nhiệm của ứng viên là phải liên hiện với viện chủ quản và có được sự đồng ý chính thức từ trưởng khoa có liên quan trước khi nộp đơn đăng ký.
 • Các dự án nghiên cứu được đề xuất phải nằm trong một phạm trù về kỹ thuật. Kỹ thuật ở đây được định nghĩa theo nghĩa rộng nhất, bao gồm một loạt các lĩnh vực đa dạng (xem phần Danh mục đề tài).
 • Học bổng Nghiên cứu nhằm vào các nghiên cứu sinh Tiến sĩ. Ứng viên phải có bằng Tiến sĩ và đã được cấp bằng Tiến sĩ không quá bốn năm trước hạn chót nộp hồ sơ, thứ Hai ngày 24/09/2018. Nếu ứng viên đã nghỉ thai sản/sinh con hoặc nằm các trường hợp giảm nhẹ khác sẽ được cân nhắc nếu các ngày có liên quan và chi tiết được cung cấp trong đơn đăng ký.
 • Người nộp đơn không được giữ một vị trí ở trường đại học trong thời gian dài, ví dụ: giảng viên (bao gồm cả giảng viên hợp đồng có thời hạn) không đủ điều kiện.
 • Nghiên cứu sinh được yêu cầu phải dành tất cả thời gian làm việc của họ cho học bổng Nghiên cứu này. Học bổng Nghiên cứu phải là công việc duy nhất của ứng viên.
 • Ứng viên không có giới hạn quốc tịch. Viện chủ quản sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các giấy phép làm việc cần thiết.
 • Các ứng viên đã đăng ký chương trình này trước và không thành công có đủ điều kiện để đăng ký lại.
 • Học bổng Nghiên cứu phải bắt đầu từ ngày 01/08/2019 đến ngày 31/10/2019. Học viện có thể gia hạn thời gian này dựa trên cơ hội tài trợ.
 • Mỗi học viện chấp nhận một số lượng giới hạn các đơn đăng ký. Các đơn đăng ký nằm ngoài giới hạn này sẽ bị bỏ qua (xem trong phần Giới hạn đơn đăng ký). Học viện/trường đại học có thể có một quy trình tuyển chọn nội bộ mà người nộp đơn phải tìm hiểu.
 • Các đơn đăng ký cho học bổng Engineering for Development Research phải tuân theo các hướng dẫn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA). Quốc gia hoặc các quốc gia được hưởng lợi từ nghiên cứu được đề xuất phải nằm trong danh sách ODA.
 • Bất kỳ đơn đăng ký nào chưa hoàn chỉnh hoặc không tuân thủ các nguyên tắc này có thể bị từ chối.

Yêu cầu về tiếng Anh: Những ứng viên mà tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh phải cung cấp bằng chứng chứng minh năng lực tiếng Anh ở mức cao theo yêu cầu của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 24/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Tất cả các đơn đăng ký phải được nộp thông qua hệ thống quản lý tài trợ (GMS) của RAEng, có sẵn trên trang web của chúng tôi.

Tất cả các đơn đăng ký trước tiên phải đăng ký với GMS và cung cấp chi tiết thông tin đăng nhập cơ bản để tạo hồ sơ. Đơn đăng ký có sáu phần và sẽ mất khoảng hai giờ để hoàn thành, giả sử bạn đã trả lời các câu hỏi offline và chỉ cần nhập thông tin, thay vì soạn nó. Để soạn toàn bộ đơn đăng ký sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Bảng tóm tắt các ghi chú hướng dẫn được đính kèm trong GMS. Tuy nhiên, hướng dẫn đưa ra dưới đây là chi tiết hơn. Chúng tôi khuyên các ứng viên hoàn thiện đơn đăng ký của mình bằng cách sử dụng hướng dẫn này.

Rất nhiều câu hỏi có giới hạn từ được thiết kế nhằm cô đọng các câu trả lời, và để cung cấp cho ứng viên chỉ dẫn về mức độ chi tiết chúng tôi yêu cầu. Trong những trường hợp như vậy, số lượng từ ứng viên đã sử dụng sẽ được hiển thị bên dưới câu hỏi và được cập nhật theo thời gian thực tế. Các ứng viên sẽ có tùy chọn tải xuống bản pdf đơn đăng ký của họ sau khi gửi và chúng tôi khuyên các ứng viên nên làm vậy để tham khảo.

Chỉ có duy nhất một giai đoạn đăng ký. Các đơn đăng ký đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn sẽ tham gia các giai đoạn đánh giá.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng chi tiết tại Đây.

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: