CSIRO-Logo

CSIRO hiện đang cung cấp học bổng bậc sau Tiến sĩ Root-Soil Water Interactions học tập tại Úc. Ứng viên quốc tế có thể ứng tuyển học bổng này.

CSIRO Nông nghiệp và Thực phẩm hiện đang tìm kiếm một ứng viên Sau tiến sĩ xuất sắc và sáng tạo để làm việc cùng đội ngũ nhân viên của tổ chức nhằm nâng cao trình độ dự báo nông nghiệp và nguồn nước.

Tại CSIRO, chúng tôi làm những điều phi thường. Chúng tôi tạo ra những ý tưởng đột phá cho tương lai và cải thiện ngày hôm nay  - cho khách hàng, cho người dân Úc và cho cả thế giới.

Bậc học: Sau Tiến sĩ.

Ngành học: Root-Soil Water Interactions. Nghiên cứu sinh sẽ làm việc với những nhà khoa học và kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực tương ứng.

Giá trị học bổng: từ 80.000 đến 91.000 đô la Úc cùng 15,4% quỹ hưu trí.

Quốc tịch: Ứng viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

  • Bằng Tiến sĩ (Doctorate) trong nghiên cứu đất, những tác động của đất nông nghiệp hoặc các ngành liên quan. Lưu ý: Để đủ điều kiện ứng tuyển, ứng viên cần có dưới 4 năm kinh nghiệm nghiên cứu Sau tiến sĩ.
  • Kỹ năng giao tiếp (viết và nói) ở trình độ cao và có khả năng trình bày nghiên cứu hiệu quả cả trong và ngoài môi trường học, nhất là ở các hội nghị quốc gia và quốc tế.
  • Có kiến thức lý thuyết và thực tiễn vềtác động qua lại giữa nguồn và đất, tái chế nước và ni-tơ, biến đổi và ảnh hưởng trong hệ thống đất và thức vật.
  • Có khả năng thiết kế, tiến hành, phân tích và làm rõ các phương pháp định tính và thực nghiệm trong phòng thí nghiệm.
  • Có khả năng di chuyển đến nơi thực địa và các vị trí khác.
  • Có bằng lái xe.

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên đến từ các nước không nói tiếng Anh cần cung cấp các văn bằng, chứng chỉ chứng minh khả năng tiếng Anh phù hợp với chương trình học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 24/07/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên ứng tuyển online tại Đây và nhập mã hiệu lệnh 5707. Ứng viên phải upload một file tài liệu (tối đa 2 MB) bao gồm resume/CV và cover letter, nêu rõ khả năng đáp ứng các tiêu chí trên và kinh nghiệm liên quan.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: