alecsHọc bổng ALECS Marie Sklodowska-Curie hiện có tại Trung tâm nghiên cứu phần mềm Ailen, Lero. Sáng kiến này được đồng tài trợ bởi Ủy ban châu Âu theo chương trình Marie Sklodowska-Curie và Tổ chức Khoa học Ailen thông qua trung tâm Lero.

LERO-Alecs-Limerick-0007-1024x366Mục tiêu của chương trình là đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho các nhà nghiên cứu bằng cách cung cấp sự chuyển dịch quốc tế và tiếp xúc liên ngành (intersectoral exposure) .

Học tập nâng cao trong việc hệ thống quan trọng phát triển (Advanced Learning in Evolving Critical Systems-ALECS) là một chương trình học bổng nghiên cứu sáng tạo được điều phối bởi Trung tâm nghiên cứu phần mềm Ailen, Lero. Sáng kiến này được đồng tài trợ bởi Ủy ban châu Âu theo chương trình Marie Sklodowska-Curie và bởi Tổ chức Khoa học Ailen, thông qua trung tâm Lero.

Bậc học: Học bổng dành cho nhà nghiên cứu.

Ngành học: Các chủ điểm nghiên cứu lớn được trình bày ở dưới đây. Để tìm hiểu thêm về nghiên cứu do trung tâm Lero và các giám sát viên ALECS thực hiện, vui lòng kiểm tra hồ sơ của giám sát viên tại đây.

  • Phương pháp và tiêu chuẩn cho hệ thống toàn vẹn cao.
  • Hệ thống tự động và thích ứng.
  • Xây dựng phần mềm.
  • An ninh và bảo mật.

Giá trị học bổng: Trao tổng số tiền  6,16 tỷ € (Euro) trong giai đoạn 2014-2020, sáng kiến này cung cấp cho các nhà nghiên cứu điều kiện làm việc hấp dẫn và thúc đẩy sự liên ngành và chuyển dịch quốc tế. Sự kết hợp của nguồn tài trợ nghiên cứu lớn cùng với khả năng để có được kinh nghiệm ở nước ngoài và trong khu vực tư nhân cho phép hợp tác thúc đẩy sự chuyển giao kiến thức và triển vọng nghề nghiệp của các nhà nghiên cứu.

Quốc tịch: Những nhà nghiên cứu thuộc mọi quốc tịch mà thỏa mãn các điều kiện của chương trình có thể đăng ký.

Số lượng: 26.

Học bổng có thể nhận được tại Ailen.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Chương trình sẽ tài trợ 26 học bổng cho các nhà nghiên cứu, những người có bằng tiến sĩ hoặc có ít nhất 4 năm kinh nghiệm nghiên cứu toàn thời gian tương đương (trong học viện hoặc ngành công nghiệp).
  • Trung tâm nghiên cứu phần mềm Ailen, Lero là điều phối viên chương trình. Tuy nhiên, văn bằng về Khoa học Máy tính/ Kỹ sư phần mềm (hoặc trong một ngành liên quan) là không bắt buộc. Các ứng viên từ các ngành thay thế / bổ sung có thể ứng tuyển..

Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 21/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đăng ký bằng cách gửi mail tới alecs-at-lero.ie.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: