AIT thailand

Viện Công nghệ châu Á đang trao tặng Loom Nam Khong Pijai (Học bổng GMS) cho các sinh viên có quốc tịch Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Việt Nam và Trung Quốc.

Mỗi học bổng bao gồm tiền học phí và phí đăng ký, chỗ ở và tiền trợ cấp cho các chi phí sống trong khu cư trú của trường AIT trong suốt khóa học Thạc sỹ 22 tháng.

Viện Công nghệ châu Á khuyến khích thay đổi công nghệ và phát triển bền vững trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua chương trình cao học, nghiên cứu xa hơn. Được thành lập tại Băng Cốc năm 1959, AIT đã trở thành học viện cao học hàng đầu khu vực và đang tích cực hoạt động với cộng đồng.

Bậc học: Học bổng được áp dụng để theo học chương trình Thạc sỹ

Ngành học: Học bổng được áp dụng cho các ngành Phát triển cơ sở hạ tầng, Công nghệ năng lượng, Phát triển tài nguyên dầu khí  và tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật và Quản lý môi trường.

Giá trị học bổng: Mỗi học bổng bao gồm tiền học phí và phí đăng ký, chỗ ở và tiền trợ cấp cho các chi phí sống trong khu cư trú của trường.

Quốc tịch: Học bổng được áp dụng cho sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: Hiện chưa giới hạn số lượng

Học bổng có giá trị tại: Thái Lan

Yêu cầu:

Điều kiện ứng tuyển:

  • Là công dân Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Việt Nam và Trung Quốc (tỉnh Vân Nam và và Quảng Tây)
  • Tốt nghiệp trong lĩnh vực có liên quan từ các trường có uy tín
  • Có kết quả học tập tốt trong 4 năm Đại học
  • Có khả năng tiếng Anh tốt theo yêu cầu của AIT
  • Ứng viên Thái Lan phải tham gia bài kiểm tra tiếng Anh ACT của Trung tâm ngoại ngữ AIT
  • Điểm trung bình 3.0 (hoặc tương đương) trở lên đối với các trường xếp hạng 1000 trở lên trong bảng xếp hạng QS hoặc 3.5 (hoặc tương đương) trở lên đối với các trường đại học khác.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/03/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Lưu ý: Ứng viên có thư của người giới thiệu sẽ được ưu tiên xem xét.
  • Sự đề cử từ các lãnh đạo khoa và cố vấn khoa của các ứng viên được mời điền vào mẫu đề cử và gửi qua email.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: