design-trust-fellowship-2019-banner-1200x750mm-eng

Các ứng viên được mời đăng ký cho Học bổng M+ / Design Trust được tài trợ bởi M+ và Design Trust. Những ứng viên được nhận sẽ làm việc cho M+ trong 6 tháng vào năm 2019, tiến hành nghiên cứu độc lập, trên cơ sở toàn thời gian.

m+

West Kowloon Cultural District Authority

Tầm nhìn của Cơ quan Văn hóa Quận Tây Cửu Long là xây dựng một khu văn hóa sôi động cho Hồng Kông, dành riêng cho các nghệ sĩ địa phương và quốc tế cùng với khán giả được truyền cảm hứng và kỷ niệm nghệ thuật.

Các ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên theo đuổi nghiên cứu.

Ngành học: Hai học bổng riêng biệt sẽ được trao. Một học bổng sẽ hỗ trợ một dự án nghiên cứu tập trung vào Hồng Kông và vùng châu thổ sông Châu Giang trong bối cảnh của châu Á hoặc toàn cầu, và học bổng thứ hai sẽ hỗ trợ một dự án nghiên cứu liên quan đến châu Á rộng hơn, phù hợp với vị trí quản lý của Hồng Kông dựa trên tổ chức M +.

Giá trị học bổng: Ứng viên sẽ nhận được một khoản trợ cấp một lần lên đến 40.000 đô la Hồng Kông mỗi tháng trong ba đến sáu tháng (được xác định theo từng trường hợp) để trang trải chi phí sinh hoạt, bảo hiểm và chi phí liên quan đến nghiên cứu. Người nước ngoài có thể yêu cầu trợ cấp du lịch một lần lên đến 10.000 đô la Hồng Kông, bao gồm di chuyển giữa quốc gia của họ và Hồng Kông.

Quốc tịch: Sinh viên thuộc mọi quốc tịch.

Số lượng: Hai học bổng riêng biệt sẽ được trao.

Học bổng có thể nhận được tại Hồng Kông.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Đăng ký được chào đón từ các cá nhân thuộc mọi quốc gia có lĩnh vực nghiên cứu trong thiết kế, kiến trúc hoặc một lĩnh vực liên quan. Việc cung cấp học bổng, tuy nhiên, phụ thuộc vào việc ứng viên có thể có được thị thực cho Hồng Kông hay không.
  • Ứng viên phải có bằng sau đại học về ngành có liên quan hoặc bằng đại học với tối thiểu ba năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn có liên quan hoặc kinh nghiệm nghiên cứu học thuật. Trình độ tiếng Anh nói và viết cũng được yêu cầu.

Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Các ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 13/08/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên được yêu cầu cung cấp.

  • Biểu đăng ký đã hoàn thành.
  • Sơ yếu lý lịch bao gồm học vấn, kinh nghiệm chuyên môn, danh hiệu, giải thưởng và ấn phẩm.
  • Hai thư giới thiệu (học thuật hoặc chuyên nghiệp), được gửi trực tiếp từ người chứng nhận.

Đơn đăng ký online xem tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.