ceu

Viện Nghiên cứu Cao cấp tại Đại học Trung Âu ở Budapest (The Institute for Advanced Study at Central European University in Budapest - IAS CEU) hân hạnh mời ứng tuyển cho học bổng Fritz Thyssen Junior cho năm học 2019/2020. Học bổng dành cho tất cả các lĩnh vực nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn.

ceu

Thúc đẩy việc theo đuổi tự do và độc lập của nghiên cứu học thuật trong bối cảnh cộng đồng tri thức liên ngành là nhiệm vụ chính của IAS CEU. Tọa lạc tại Budapest, trung tâm văn hóa và học thuật sôi động của Trung và Đông Âu, IAS CEU tập hợp các học giả từ khắp nơi trên thế giới làm việc trong các lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và luật. Công việc học thuật cấp cao đạt được thông qua sự kết hợp giữa những nghiên cứu được thực hiện riêng lẻ với sự cộng tác và các trao đổi với các học giả khác.

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên theo đuổi nghiên cứu.

Ngành học: Học bổng có trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn.

Giá trị học bổng: Nghiên cứu sinh sẽ nhận được trợ cấp hàng tháng là 2.000 Euro để hỗ trợ cho việc sinh sống ở Budapest. Ngoài ra, tất cả các nghiên cứu sinh và gia đình của họ đều nhận được nhà ở tại Raoul Wallenberg Guesthouse. Các tiện ích tại Guesthouse sẽ được tính cho các nghiên cứu sinh.

Quốc tịch: Sinh viên thuộc mọi quốc tịch.

Số lượng: Không rõ.

Học bổng có thể nhận được tại Hungary.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Ứng viên phải có bằng Tiến sĩ hoặc tương đương về khoa học xã hội hoặc nhân văn tại thời điểm nộp đơn.
 • Chỉ những người có ấn phẩm trong các cửa hàng học thuật được quốc tế công nhận mới được đăng ký.
 • Tất cả các ứng viên thuộc mọi quốc gia được khuyến khích nộp đơn xin học bổng này. Chúng tôi không có những hạn chế theo chủ đề (chỉ cần các bản đề xuất trong lĩnh vực khoa học nghiên cứu xã hội và nhân văn).
 • Nhân viên và sinh viên CEU toàn thời gian không đủ điều kiện đăng ký trong 5 năm sau khi kết thúc học tập / hợp đồng (phải nhận bằng và các hợp đồng phải kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 hoặc sớm hơn).
 • Nhân viên bán thời gian / tạm thời của CEU không đủ điều kiện đăng ký trong 1 năm sau khi hợp đồng kết thúc (hợp đồng phải kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 hoặc sớm hơn).
 • Cựu học sinh của IAS CEU sẽ không đủ điều kiện nộp đơn xin học cho trong khoảng thời gian 7 năm kể từ khi học bổng trước đó của họ. Hồ sơ có thể được xem xét chỉ trong các trường hợp đặc biệt.
 • Ứng viên được mong đợi có thể giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh vì đây là ngôn ngữ làm việc của Viện và CEU.

Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Các ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 05/08/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp đơn là ngày 5 tháng 10 năm 2018.

Tất cả đơn đăng ký phải được gửi qua hệ thống đăng ký online của chúng tôi với các tệp đăng ký được gửi qua e-mail. Mẫu đăng ký của năm nay sẽ được mở bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 năm 2018.

Bước 1: Truy cập vào Mẫu Đơn đăng ký cho Năm học 2019/20 tại trang web IAS CEU và điền vào tất cả thông tin  theo yêu cầu.

Xin lưu ý rằng bạn không thể lưu công việc của bạn và tiếp tục điền vào mẫu sau đó, vì vậy bạn được yêu cầu nộp đơn khi bạn có tất cả các thông tin và tài liệu sẵn sàng! Mẫu đăng ký chưa điền đầy đủ hoặc đăng ký được gửi theo bất kỳ cách nào khác không theo hướng dẫn sẽ bị loại.

Bước 2: Tạo một tệp pdf duy nhất không lớn hơn 12 MB chứa tất cả thông tin đăng ký và gửi nó đến địa chỉ email IAS_applications-at-ceu.edu. Tên của tệp pdf và chủ đề của e-mail của bạn phải chứa tên của bạn và loại học bổng bạn đang đăng ký. (Ví dụ: “Đăng ký John Smith - Học bổng Core Junior”).

Xin lưu ý rằng những đăng ký không đầy đủ, khi biểu mẫu web không được điền hoặc tệp đăng ký pdf không được gửi, sẽ không được xem xét. Bạn sẽ nhận được xác nhận đã nhận được tệp đăng ký ngay từ IAS.

Tệp đăng ký của bạn mà bạn nên gửi dưới dạng pdf phải chứa các tài liệu sau:

 • Thư mục đích (tối đa 1.500 từ).
 • Bản tóm tắt của dự án nghiên cứu của bạn (tối đa 150 từ).
 • Mô tả dự án nghiên cứu của bạn (tối thiểu 1.000 - tối đa 2.500 từ).
 • Một bản mô tả 10-15 trang của dự án nghiên cứu của bạn, bao gồm một đoạn thảo luận (discussion) về tình trạng nghiên cứu của bạn (bao gồm tài liệu tham khảo cho các ấn phẩm nếu đã có), đề cương nghiên cứu, lý thuyết và phương pháp (bao gồm một mục lục ngắn), lịch trình thời gian và kế hoạch làm việc.
 • Một CV bao gồm danh sách tối đa 5 ấn bản quan trọng nhất của bạn. Cv cũng  bao gồm tên và địa chỉ email của hai người chứng nhận (có thể để xác nhận).

Đơn đăng ký online xem tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: