lca_logo_big

Các ứng viên có thể đăng kí học bổng Nghệ thuật Princeton được tài trợ một phần bởi quỹ Andrew W. Mellon, Hội nghiên cứu sinh nghệ thuật David E.Kelley và quỹ học bổng Maurice R. Greenberg. Học bổng nghiên cứu này dành cho công dân quốc tịch Mỹ và không quốc tịch Mỹ.

LewisCenterArts_DJA_002_1150

Trung tâm Lewis về nghệ thuật được thiết kế để giữ những tác phẩm nghệ thuật biểu diễn và sáng tạo nằm tại trung tâm của Đại học Princeton. Nhiệm vụ trên được dựa trên niềm tin rằng nhờ sự tiếp xúc với nghệ thuật. đặc biệt là trải nghiệm sáng tác nghệ thuật, sẽ giúp mỗi chúng ta nhận thức về cuộc sống của chúng ta và những người xung quanh.

Bậc học: Ứng viên phải là những nhạc sĩ, nhạc trưởng, nhạc sĩ, biên đạo múa, nghệ sĩ thị giác (visual artist), nhà làm phim, nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà soạn kịch, nhà thiết kế, đạo diễn và nghệ sĩ biểu diễn mới bắt đầu sự nghiệp - Danh sách này có thể không đầy đủ- Các ứng viên có thể có được những lợi ích khi dành 2 năm giảng dạy và làm việc trong hội đồng trường đại học nghệ thuật đầy sôi động.

Ngành học: Những nghệ sĩ có những thành tích được công nhận là thể hiện được sự triển vọng phi thường trong bất kỳ lĩnh vực thực hành nghệ thuật hoặc giảng dạy nào.

Giá trị học bổng: Trợ cấp 81,000 Đô la Mỹ một năm.

Quốc tịch: Học bổng nghiên cứu dành cho những công dân quốc tịch Mỹ và không quốc tịch Mỹ.

Số lượng: Không rõ.

Học bổng có thể nhận được tại Mỹ.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Ứng viên là những nghệ sĩ có những thành tích được công nhận là thể hiện được sự triển vọng phi thường trong bất kỳ lĩnh vực thực hành nghệ thuật hoặc giảng dạy nào. Ứng viên phải là những nhạc sĩ, nhạc trưởng, nhạc sĩ, biên đạo múa, nghệ sĩ thị giác, nhà làm phim, nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà soạn kịch, nhà thiết kế, đạo diễn và nghệ sĩ biểu diễn mới bắt đầu sự nghiệp - Danh sách này có thể không đầy đủ- Các ứng viên có thể có được những lợi ích khi dành 2 năm giảng dạy và làm việc trong hội đồng trường đại học nghệ thuật đầy sôi động. Những công dân không mang quốc tịch Mỹ có thể đăng ký. Những người có bằng tiến sĩ từ Đại học Princeton sẽ không được tuyển. Học bổng nghiên cứu này không thể được sử dụng  để tài trợ cho cho công việc dẫn đến một bằng Tiến Sĩ hoặc bất cứ bằng cấp cao cấp khác.

Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Các ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 18/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ: Tất các các ứng viên phải nộp một sơ yếu lý lịch (CV), một bài tự luận 500 từ về việc sử dụng 2 năm học bổng như thế nào tại thời điểm này trong sự nghiệp của, và thông tin liên lạc từ 3 người tham chiếu. Hơn nữa, những bằng chứng về công việc được yêu cầu gửi online (ví dụ, mẫu viết, hình ảnh công việc của bạn, liên kết video biểu diễn).

Bao gồm:

  • Một CV.
  • Bài tự luận 500 từ.
  • Bằng chứng về công việc (Xem chi tiết phía dưới).
  • Thông tin liên lạc của 3 người tham chiếu.

Đơn đăng ký online xem tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: