gfz

Chương trình học bổng mới đã bắt đầu nhận đơn xin học bổng cho học bổng sau tiến sĩ GFZ nhằm mục đích bổ sung vào hướng nghiên cứu của GFZ trong tương lai. Các vị trí dự kiến sẽ được lấp đầy vào tháng 11 năm 2018.

GFZ_Hauptgebaeude_600x402_65cef2cbd9

The GFZ German Research Centre for Geosciences (Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Đức - GFZ) là trung tâm nghiên cứu quốc gia về khoa học Địa cầu. Nghiên cứu tại GFZ tập trung vào địa cầu trong hệ thống địa cầu rất phức tạp với các hệ thống con khác, các phân hệ tương tác của nó và mạng lưới các chuỗi dây chuyền rộng lớn của nó. Điều này được chúng tôi thực hiện trong một sự hợp tác liên ngành chặt chẽ với các ngành khoa học liên quan đến vật lý, toán học, hóa học, và sinh học cũng như với các ngành khoa học kỹ thuật của cơ học đá, kỹ thuật thủy văn và địa chấn học.

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên theo đuổi chương trình sau tiến sĩ.

Ngành học: GFZ đã thành lập một quỹ để quảng bá các chủ điểm trong chương trình nghiên cứu của GFZ, quỹ đổi mới chủ điểm (TIF). TIF được dự định như một sự khích lệ cho việc phát triển hơn nữa các chủ điểm trong chương trình.

Giá trị học bổng: Các vị trí mới được tài trợ bởi  (TIF) được thực hiện gần đây và sẽ hỗ trợ hai học bổng cho mỗi lần triệu tập, bắt đầu mỗi năm một lần. Học bổng sẽ kéo dài tối đa ba năm. Các ứng cử viên thành công dự kiến sẽ thực hiện các dự án sáng tạo và xác định các lĩnh vực nghiên cứu trong tương lai trong các đơn vị nghiên cứu GFZ.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể đăng ký học bổng này.

Số lượng: 2.

Học bổng có thể nhận được tại Đức.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Bạn nên là một nhà khoa học cơ sở từ trong hoặc ngoài GFZ, có bằng Tiến sĩ về khoa học địa lý hoặc các lĩnh vực liên quan không quá 8 năm.
  • Mỗi ứng viên cần có một bộ phận của GFZ tài trợ và lưu trữ ứng viên ("bộ phận dẫn đầu") và ít nhất một bộ phận đồng tài trợ bổ sung (Every applicant needs a GFZ section that sponsors and hosts the applicant (‘lead section’) and at least one additional co-sponsoring section).
  • Đơn đăng ký phải được hỗ trợ bởi các nhà lãnh đạo bộ phận với một thư giới thiệu.
  • Tính chất sáng tạo của nghiên cứu phải được đề xuất.
  • Có sự nghiên cứu liên ngành trong một chủ điểm chương trình hoặc giữa các chủ điểm của chương trình.
  • Bạn nên có một hồ sơ xuất sắc (các ấn phẩm, công việc chuẩn bị, v.v.)

Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Các ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/08/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Để bắt đầu, bạn cần đăng ký. Nếu bạn đã đăng ký, vui lòng sử dụng mẫu đăng nhập.

Đề xuất của bạn nên được liên kết với một trong các chủ điểm của chương trình trong môi trường nghiên cứu của GFZ. Bạn cần ít nhất sự hỗ trợ của hai bộ phận của GFZ đảm bảo sự liên ngành trong nghiên cứu mà bạn đề xuất. Đề xuất (tối đa 6 trang) phải tập trung vào sự đổi mới và sự liên ngành là tiêu chí hàng đầu. Đăng ký được được bổ sung bởi một CV (tối đa 2 trang) và các thư hỗ trợ của ít nhất hai trưởng bộ phận của GFZ.

Đơn đăng ký online xem tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: