IMD_color

Học bổng Nestle dành cho Phụ nữ được được trao tặng lần đầu tiên vào năm 1997 và được khởi xướng bởi một nhóm người tham gia IMD (Viện Phát triển và Quản lý Quốc tế - International Institute for Management Development) MBA, những người muốn khuyến khích phụ nữ tham gia chương trình MBA.

imd

Tầm nhìn của IDM là trở thành  học viện hàng đầu thế giới trong việc tạo điều kiện cho sự phát triển của những nhà lãnh đạo thành công toàn cầu – Những cá nhân, nhóm và tổ chức.

Ngành học: Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)

Bậc học: Thạc sĩ

Giá trị học bổng: 25,000 CHF.

Số lượng: 01.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại  Thụy Sĩ.

Yêu cầu:

Điều kiện: Ưu tiên dành cho phụ nữ từ các nước đang phát triển. Nhân viên của Nestlé hoặc các công ty con không có đủ điều kiện.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Hướng dẫn đăng ký:

Cùng với mẫu đơn xin hỗ trợ tài chính của MBA, bạn phải nộp một bài luận dài 750 từ sử dụng mẫu học bổng IMD MBA về chủ đề “Nhiều người đã lập luận rằng sự đa dạng lớn hơn trong nhóm quản lý hàng đầu của một tổ chức là tốt cho lợi nhuận và khách hàng. Bạn sẽ giới thiệu những cách gì để đạt được sự đa dạng lớn hơn?” Hạn chót cho các đơn xin học bổng là ngày 30/9 hàng năm.

Điều quan trọng là truy cập vào trang web chính thức (đường link dưới đây) để truy cập các mẫu đơn đăng ký và biết thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng này.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.