Đại học MelbourneĐại học Melbourne đang mở đơn ứng tuyển cho chương trình học bổng Melbourne Chancellor’s Scholarship. Học bổng được trao cho các học sinh Úc có thành tích học tập xuất sắc trong năm cuối cấp trung học (year 12) hoặc các học sinh quốc tế du học Bằng Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate) tại Úc.

University of Melbourne, Úc, parkvilleTrường Đại học Melbourne là trường đại học công thiên về nghiên cứu, tọa lạc tại thành phố Melbourne, Úc. Thành lập vào năm 1853, đây là trường đại học lâu đời nhất tại Victoria và thứ hai tại xứ sở chuột túi.

Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy, nghiên cứu và đánh giá tại trường. Do đó, học sinh cần đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh để đủ điều kiện ứng tuyển.

Ngành học: Nghệ thuật, Y sinh, Thương mại, Thiết kế, Âm nhạc và Khoa học.

Bậc học: Cử nhân.

Giá trị học bổng: 50% học phí.

Số lượng: Chưa rõ.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Yêu cầu  đầu vào: Để ứng tuyển, ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Là công dân của một quốc gia khác ngoài Úc
  • Hoàn thành chương trình phổ thông ở Úc hoặc có Bằng Tú tài Quốc tế ở Úc
  • Đã nộp đơn đăng ký một chương trình tại Đại học Melbourne thông qua VTAC để bắt đầu vào năm đầu tiên sau khi hoàn thành chương trình phổ thông ở Úc hoặc có Bằng Tú tài Quốc tế ở Úc
  • Chưa từng học chương trình Đại học nào (trừ những chương trình bổ sung cho chương trình học phổ thông)

Yêu cầu tiếng Anh: Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy, nghiên cứu và đánh giá tại trường. Do đó, học sinh cần đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh để đủ điều kiện ứng tuyển.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Đang mở đơn.

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức ứng tuyển: Những học sinh đã nộp đơn đăng ký cho trường thông qua VATC sẽ đương nhiên được xem xét cấp học bổng.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin về học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: