4

Tổ chức quốc tế Water hân hạnh thông báo học bổng Thạc sĩ quốc tế IWC. Học bổng mở cho các ứng viên quốc tế đăng ký học chương trình Thạc sĩ thủy lợi tích hợp và được nhận học bổng

Họ tin rằng kĩ năng quản lý thủy lợi là rất quan trọng, góp phần giải quyết các thách thức về nước phức tạp trên toàn thế giới.

Tổ chức quốc tế Water có trụ sở tại Brisbane, cống hiến để cung cấp một nên giáo dục và đào tạo tiên tiến nhất, nghiên cứu và tư vấn đăng ký nhằm phát triển năng lực và thúc đẩy các phương pháp tiếp cận chu trình toàn nước cho quản lý  thủy lợi tích hợp trên toàn thế giới.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Chương trình Thạc sĩ
 • Ngành học: Các khóa học được cung cấp tại trường
 • Giá trị học bổng: Tổng giá trị học bổng lên tới $9,500 bao gồm:
 • Tổng số học phí $7000 cho chương trình nghiên cứu Thạc sĩ quản lý thủy lợi tích hợp
 • Tổng giá trị máy bay khứ hồi $2500 cho chương trình học toàn thời gian của ứng viên
 • Số lượng học bổng: Không giới hạn
 • Đối tượng: Ứng viên quốc tế
 • Học bổng có giá trị tại Úc.

Yêu cầu:

Điều kiện đăng ký:

 • Điều kiện đầu vào: Để đủ điều kiện đăng ký, ứng viên cần phải:
 • Tất cả ứng viên quốc tế đều đủ điều kiện đăng ký học bổng
 • Các ứng viên quốc tế đủ điều kiện cần phải nhận một đề nghị chấp nhận không điều kiện từ Đại học Griffith trong quản lý thủy lợi tích hợp IWC
 • Các ứng viên phải đăng ký đồng ý vào trường đại học Griffith
 • Học bổng bán phần nhằm hỗ trợ sinh viên quốc tế tự tài trợ, những ứng viên không nhận được một học bổng toàn phần nào.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 1/8/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

 

Cách thức đăng ký: Những ứng viên đủ điều kiện bắt đầu chương trình nghiên cứu thời hạn 3 tháng năm 2019 sẽ được nhận một học bổng bán phần. Học bông nhắm hỗ trợ sinh viên quốc tế tự tài trợ.

Để đăng ký học bổng, ứng viên cần hoàn thành và nộp đơn thông qua đường link được cho sẵn dưới đây.

https://degrees.griffith.edu.au/Program/5722/Overview/International#overview

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: