4

Đại học Brighton hiện đang hỗ trợ Học bổng Quốc tế tại Vương quốc Anh. Năm 2019, 50 học bổng được xem xét dựa trên thành tích học tập của sinh viên quốc tế dành cho các khóa học đại học hoặc sau đại học toàn thời gian.

Học bổng dành cho sinh viên ở nước ngoài đã nhận được lời mời học tập khóa học giảng dạy tại trưởng toàn thời gian trong năm 2019. Trường đại học sẽ hỗ trợ 5.000 bảng tiền học phí cho những ứng viên thành công trong năm đầu tiên của khóa học.

Đại học Brighton là trường đại học công lập ở bờ biển phía Nam nước Anh. Sứ mệnh của trường là hiện thực hóa năng lực và quy mô thông qua học tập, giảng dạy và nghiên cứu trên cơ sở chất lượng cao.

Học tập tại Brighton sẽ mang đến ứng viên trải nghiệm vượt khỏi ngoài lớp học. Ngay từ ngày đầu tiên,trường sẽ giúp sinh viên xây dựng kiến thức thực tế và truyền đạt các kỹ năng. Với tấm bằng của Đại học Brighton, ứng viên sẽ có được nền tảng nhằm hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Bậc học: Học bổng dành cho các khóa học đại học hoặc sau đại học

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ hỗ trợ £ 5.000 tiền học phí cho năm đầu tiên khóa học của ứng viên

Số lượng học bổng: 50 học bổng có sẵn.

Quốc tịch : Học bổng dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng có thể được nhận tại Vương quốc Anh

Yêu cầu:

Ngành học : Học bổng sẽ được trao trong bất kỳ môn học nào được giảng dạy bởi trường đại học

Ứng viên phải là một sinh viên mới. Sinh viên đã tốt nghiệp bậc học trước đó từ Đại học Quốc tế Brighton đủ điều kiện để áp dụng cho học bổng này.

Các ứng viên phải nộp đơn cho khóa học tại Đại học Brighton hoặc Trường Y tế Brighton và Sussex, và đã nhận được lời mời nhập học vào năm học 2019.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót :

31/3/2019

30/6/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ :

Ứng viên có thể nộp đơn qua email.

Để nộp đơn, các ứng viên phải gửi email cho Internationalscholarship@brighton.ac.uk với mã sinh viên tại Đại học Brighton hoặc số UCAS tại hàng chủ đề và trường sẽ gửi ứng viên bộ hồ sơ học bổng.

Tài liệu hỗ trợ:

Các ứng viên cần nộp tất cả các tài liệu được yêu cầu trong mẫu đơn.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: