University College London

Học bổng Denys Holland hướng tới mục đích hỗ trợ cho các sinh viên đại học đến từ các nước trên thế giới, những người mà thiếu đi sự hỗ trợ của học bổng sẽ không thể đảm bảo được tài chính để học tại UCL, và những người có thể nêu rõ được dự định của họ để tận dụng những hoạt động tại UCL và hội đồng sinh viên.

  • Bậc học: chương trình cử nhân tại bất kỳ ngành học nào tại trường.
  • Số lượng học bổng: không xác định
  • Giá trị học bổng: học bổng trị giá 9000 bảng cho mỗi năm học trong 3 năm, để phục vụ quá trình học
  • Quốc tịch: sinh viên quốc tế

Yêu cầu:

Ứng viên nên:

  • Có số sinh viên UCL hợp lệ
  • Có số ứng tuyển UCAS hợp lệ (không phải Số Đăng ký UCAS)
  • Có lời đề nghị nhập học vào UCL để học đại học toàn thời gian bắt đầu vào tháng 9 năm 2019, ở bất kỳ khoa nào;
  • Có nhu cầu tài chính;
  • Có thể chứng minh rằng họ có hứng thú lớn và có ý định tham gia tích cực và đóng góp cho cuộc sống của trường đại học;
  • Ưu tiên tuổi từ 25 tuổi trở xuống tại thời điểm bắt đầu học

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 5/7/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải cung cấp Số sinh viên UCL hoặc Số đăng ký UCAS để các đơn ứng tuyển được coi là hợp lệ. Các đơn hoàn chỉnh và tài liệu hỗ trợ nên được gửi qua email trước Thứ Sáu ngày 5 tháng 7 năm 2019 lúc 5 giờ chiều (giờ Anh).

Điều quan trọng là phải đọc Hướng dẫn học bổng và truy cập trang web chính thức (liên kết được tìm thấy bên dưới) để truy cập vào mẫu đơn và để biết thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng này..

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây