acommodation-1600x600-min

Đại học Strathclyclde hiện đang cấp học bổng cho những sinh viên mong muốn theo học chương trình nghiên cứu sau đại học. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

Học bổng nhằm mục đích khuyến khích những sinh viên quốc tế mong muốn theo học chương trình đại học và sau đại học tại trường.

Các ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng khả năng Anh ngữ ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của nhà trường.

Đại học Strathclyde là một trường nghiên cứu công lập tại Scottish, tọa lạc tại Glasgow, Anh Quốc. Đại học Strathclyde là trường đại học có số lượng sinh viên lớn thứ 3 Scotland, với các sinh viên và nhân viên đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Thông tin học bổng:

  • Bậc học: Chương trình nghiên cứu sau đại học
  • Ngành học: Học bổng dành cho các lĩnh vực Hóa học, Khoa học máy tính và thông tin, Toán học và thống kê, Vậy lý, khoa học pháp y
  • Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị lên tới £3000.
  • Đối tượng: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế
  • Số lượng: Không giới hạn
  • Học bổng có giá trị tại Anh

Yêu cầu:

Điều kiện học bổng:

Các ứng viên phải tuân theo các tiêu chí sau:

  1. Là sinh viên quốc tế đại học hoặc sau đại học trong thời điểm hiện tại hoặc thời gian trước ( trong vòng 3 năm tốt nghiệp) với ngành khoa học.
  2. Đang xin cấp bằng nghiên cứu ngành khoa học
  3. Có thể trả đầy đủ phí sinh viên quốc tế

Yêu cầu tiếng Anh: Các ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng khả năng Anh ngữ ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của nhà trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 16/9/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức ứng tuyển:

Các ứng viên nộp đơn ứng tuyển học bổng sẽ được nhận từ tháng 11/2018 đến hết hạn 16/9/2019.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: