CN_Chongqing,-West-China

Học bổng Municipal Government Mayor hiện có sẵn và được cấp tại Đại học Trùng Khánh CQUPT cho sinh viên đại học và sau đại học. Các ứng viên phải là công dân của một nước ngoại trừ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Để khuyến khích các sinh viên quốc tế xuất xắc theo chương trình giáo dục đại học tại Trùng Khánh, thị trưởng thành phố Trùng Khánh đề xuất học bổng Municipal Government Mayor.

Đại học Bưu chính Viễn thông Trùng Khánh ( CQUPT) được thành lập vào năm 1950, là một trong số các trường đại học có ấn xanh và được nhà nước ưu tiên phát triển. Trường cũng phát triển thành một trường đại học nổi tiếng và được công nhận bởi sự xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin cả trong và ngoài Trung Quốc.

Thông tin học bổng:

Bậc học: Học bổng có sẵn theo chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ và Đại học. Học bổng này chỉ hỗ trợ cho những sinh viên đại học và sau đại học

Ngành học: Học bổng được trao để nghiên cứu bất kì khóa học nào được nhà trường cung cấp

Giá trị học bổng: Chỉ hỗ trợ cho những sinh viên tốt nghiệp không quá 3 năm học hoặc sinh viên đại học không quá 4 năm học tại trường. Học bổng chỉ bao gồm ngành học không bao gồm ngôn ngữ Trung/ nghiên cứu dự bị

 • Sinh viên theo chương trình Tiến sĩ: 35,000RMB/năm
 • Sinh viên theo chương trình Thạc sĩ: 30,000RMB/ năm
 • Sinh viên theo chương trình Cử nhân: 30,000RMB/năm

Số lượng: Không giới hạn

Đối tượng: Ứng viên phải là công dân của một nước khác ngoại trừ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa

Học bổng có giá trị tại Trung Quốc

Yêu cầu:

 • Các ứng viên phải là công dân của một nước khác ngoại trừ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa và có sức khỏe tốt.
 • Điều kiện về trình độ và độ tuổi của ứng viên:
  1. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, dưới 25 tuổi khi đăng ký chương trình Đại học
  2. Sinh viên tốt nghiệp Đại học, dưới 35 tuổi khi đăng ký chương trình Thạc sĩ
  3. Ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ, dưới 40 tuổi khi đăng ký chương trình Tiến sĩ
 • Các ứng viên không được giữ bất kỳ học bổng nào khác được cấp bởi Chính Phủ Trung Quốc.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/04/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức ứng tuyển: Hoàn thành mẫu đơn đăng ký học bổng chính quyền thành phố Trùng Khánh (Tài liệu đính kèm 1) và in 1 bản sao cứng. Sau đó gửi tất cả tài liệu tới văn phòng quốc tế CQUPT trước 15/4/2019.

 1. 2 ảnh cỡ hộ chiếu
 2. Đơn ứng tuyển học bổng chính quyền thành phố Trùng Khánh được viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh
 3. Đơn ứng tuyển nghiên cứu tại CQUPT ( Trang web ứng dụng: https://cqupt.17gz.org/member/login.do)
 4. Bằng tốt nghiệp có công chứng cao nhất. Ứng viên có bằng tốt nghiệp phải nộp văn bản được chính thức ban hành bởi nhà trường hiện thời để chứng minh tình trạng sinh viên hiện tại của ứng viên hoặc ngày tốt nghiệp dự kiến. Các văn bản bẳng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải kèm theo bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng
 5. Bảng thành tích (viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh). Bảng thành tích bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải kèm theo bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng
 6. Kế hoạch nghiên cứu hoặc đề xuất nghiên cứu (viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh). Được giới hạn tối đa 800 từ
 7. Hai thư giới thiệu (viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh). Các ứng viên phải nộp 2 thư giới thiệu được ký bởi giáo sư hoặc phó giáo sư.
 8. Bản sao hộ chiếu trang chủ
 9. Đơn kiểm tra thể chất cho người nước ngoài (bản sao) (viết bằng tiếng Anh, có thể được tải xuống trong tệp đính kèm 2); Các bài kiểm tra thể chất phải bao gồm tất cả các mục được liệt kê trong Đơn kiểm tra thể chất cho người nước ngoài. Các hình thức hoặc biểu mẫu không đầy đủ mà không có chữ ký của bác sĩ tham gia, hoặc con dấu chính thức của bệnh viện, hoặc một bức ảnh niêm phong của người nộp đơn được coi là không hợp lệ. Ứng viên hãy lên kế hoạch cẩn thận lịch khám sức khỏe vì kết quả chỉ có hiệu lực trong 6 tháng
 10. Giấy tờ hoặc bài viết được xuất bản hoặc sẽ được xuất bản và bản sao Giấy chứng nhận HSK hợp lệ ( Nếu có)

Vui lòng sử dụng DIN A4. Tất cả các văn bản nên được đính kèm nhau ở góc trên bên trái theo thứ tự. Ứng viên nên gửi HAI bộ văn bản (đính kèm). Không có tài liệu nào được trả lại.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: