University of Western Australia

Đại học Western Australia đang đưa ra học bổng cho những sinh viên quốc tế đạt thành tích cao  để bắt đầu theo chương trình đại học và sau đại học tại trường

Mục địch của học bổng này  là khuyến khích và giúp đỡ sinh viên quốc tế đủ điều kiện và đạt thành tích cao  để theo học chương trình đại học và sau đại học tại trường. Sinh viên cần chứng minh khả năng đọc viết Tiếng Anh tốt

Đại học Western Australia là một trường đại học nghiên cứu công lập ở bang Australia ở Tây Úc. Bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquareli Symonds (QS World University Rankings) đã trao cho trường đánh giá cao nhất với 5 ngôi sao và xếp hạng trong top 1% đại học toàn cầu.

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên chương trình chưa tốt nghiệp và sau tốt nghiệp

Môn học: trong lĩnh vực thương mại, khoa học máy tính và kỹ thuật

Giá trị học bổng: được nêu cụ thể trong phần điều kiện

Số lượng học bổng: chưa xác định

Quốc tịch: Học bổng dành cho công dân các nước Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Sri Lanka và Indonesia

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  1. Theo điều khoản 17.3, học bổng phải được sử dụng trong học kỳ quy định
  2. Để đủ điều kiện nhận học bổng, ứng viên phải
  • Theo học chương trình toàn thời gian
    Là một sinh viên quốc tế theo visa của sinh viên Úc (phân lớp 500)
    Tham gia các khóa học theo lịch trong quy định của học bổng

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/12/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên đủ điều kiện sẽ tự động được cân nhắc cho học bổng và không cần nộp đơn ứng tuyển riêng biệt

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: