56bea0bf42d96.image

Học bổng International Undergraduate cho sinh viên quốc tế đang mở tại Đại học bang Montana. Họ đang cung cấp hai học bổng như Học bổng Chương trình Quốc tế và Học bổng MSU Presidential.

Văn phòng các chương trình quốc tế của MSU tự hào cung cấp học bổng dựa trên thành tích cho các ứng viên đại học quốc tế. Học bổng Presidential là giải thưởng học thuật nổi bật nhất của Đại học bang Montana, công nhận thành tích học thuật, khả năng lãnh đạo và phẩm chất cá nhân độc đáo.

Là một trường đại học cấp đất công, Đại học bang Montana cung cấp văn bằng tú tài trong 51 lĩnh vực, bằng thạc sĩ trong 41 lĩnh vực và bằng tiến sĩ trong 18 lĩnh vực thông qua chín trường. Nó có hơn 16.900 sinh viên. Số tiền học bổng dao động từ 4.000 - 20.000 USD mỗi năm.

 • Bậc học: học bổng dành cho sinh viên theo đuổi bằng cấp đại học
 • Môn học: học bổng bao gồm tất cả các môn học
 • Giá trị học bổng: Số tiền học bổng dao động từ 4.000 - 20.000 USD mỗi năm cho văn phòng chương trình sinh viên đại học
 • Học bổng được làm mới mỗi năm nếu sinh viên duy trì điểm GPA 3.0 trên thang 4.0, tham gia ít nhất 12 tín chỉ
 • Học bổng Presidential: người thụ hưởng học bổng nhận miễn giảm học phí hàng năm, khoản hỗ trợ sinh hoạt rộng lượng và những sự khuyến khích đặc biệt khác cho mỗi 4 năm
 • Quốc tịch: toàn cầu
 • Số lượng học bổng: có 2 loại học bổng
 • Học bổng có thể nhận được tại Mỹ

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: ứng viên phải đạt được những yêu cầu tối thiểu sau

 • Sinh viên ứng tuyển cho MSU đủ điều kiện tham gia học bổng
 • Ứng viên phải duy trì điểm GPA 3.0 trên thang 4.0, tham gia ít nhất 12 tín chỉ
 • Ứng viên phải đăng ký MSU nhưu một tân sinh viên để được đủ điều kiện

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/5/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Khi một sinh viên quốc tế nộp đơn ứng tuyển tại trường đại học, họ tự động được cân nhắc cho học bổng sinh viên quốc tế

Cách thức:

 1. Đối với học bổng chương trình quốc tế: nếu sinh viên chọn nộp điểm SAT và/hoặc ACT, kêt squar phải được gửi trực tiếp đến MSU qua công ty kiểm tra. Họ sẽ luôn cân nhắc điểm tổng hợp cao nhất

ACT mã 2420: http://www.actstudent.org/scores/send/index.html

SAT mã 4488: http://www.sat.collegeboard.org/home

 1. Đối với học bổng MSU Presidential: sinh viên ứng tuyển học bổng qua link: http://www.montana.edu/honors/presidential/

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: